Aftenposten mener: Dårlig forslag for å bekjempe netthets

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Sosiale medier som Facebook er en viktig arena for netthets.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Ap vil bøtelegge ytringer», ifølge Sylvi Listhaug.

Hun og Siv Jensen anklaget sosialdemokratene for å svikte ytringsfriheten i et stråmannstungt intervju i VG mandag.

I Dagsnytt 18 fulgte hun opp ved å sette håndhevelse av straffelovens innskrenkninger i ytringsfriheten opp mot bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn. Ingen lytter kan ha blitt særlig klokere av seansen.

Det er synd at Listhaug overhodet ikke var interessert i sak.

Hun kunne nemlig ha fremmet flere gode innvendinger mot Arbeiderpartiets forslag om å la politiet gi forenklede forelegg til dem som driver ulovlig netthets.

Dette dreier seg om allerede straffbare ytringer, som trusler, sjikane, hatefulle ytringer og krenkelse av privatlivets fred. Disse straffes med bøter eller fengsel i dag.

Ap og Frp er altså enige om hvilke ytringer som skal bøtelegges. Men Arbeiderpartiet ønsker en mer effektiv håndheving av loven. Partiet vil «minske gapet» mellom å la være å anmelde eller «full rulle i rettsapparatet».

Derfor ser de for seg en ordning som skal fungere omtrent på samme måte som når politiet utsteder fartsbøter.

«For eksempel kan personen som blir utsatt for hets ta en skjermdump av det som er skrevet og sende den til politiet, og så vil de kunne gi en bot på for eksempel 800 kroner til avsenderen», sa Maria-Karine Aasen-Svensrud til VG i juni.

Men politiet har allerede mulighet til å gi forelegg i slike saker. Siktede kan deretter ta forelegget videre til domstolene, slik også de som er ilagt forenklet forelegg kan. Det er altså ingenting ved forslaget som skjermer et offer fra «full rulle i rettsapparatet».

Hva som skal være «forenklet» er videre uklart. Om partiet ser for seg standardiserte bøtesatser som i trafikken, vil man raskt støte på et nytt problem.

For ytringer skiller seg fra trafikkforseelser ved at de må tolkes. Alvorligheten ved for eksempel en trussel kan variere etter hvem som fremsetter den, om den er uprovosert, hva den er motivert av og hvilken evne vedkommende har til å gjøre alvor av truslene.

Et tredje problem er identifikasjon. En profil kan være falsk, anonym eller brukes av andre enn eieren. Det er altså nødvendig å etterforske disse anmeldelsene ordentlig, akkurat som i dag.

Intensjonen i Arbeiderpartiets forslag er sympatisk. Det er et samfunnsproblem når fire av ti lokalpolitikere har opplevd hets og trusler, slik KS fant i sin rapport i vår.

Men et bedre alternativ kunne være å oppfordre flere til å anmelde. Selv om de risikerer «full rulle i rettsapparatet».