Leder

Aftenposten mener: Stram inn egen livreim, NHO

NHO-direktør Ole Erik Almlid har lansert et veikart.
  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har funnet det påkrevd å lage et veikart mot fremtidens arbeidsliv i 2030.

Det er kanskje ikke så rart at en arbeidsgiverorganisasjon tar til orde for at privat sektor bør vokse, ei heller at det samlede skattetrykket må ned.

Mer kontroversielt er det at NHO også mener at velferdsordningenes omfang og ytelsesnivåer bør revurderes.

Kort sagt: Livreima må strammes inn dersom velferdsstaten skal være økonomisk bærekraftig i fremtiden.

Naturligvis er det rom for å gjøre noe med utgiftssiden på statsbudsjettet. Analysen er treffende. Vi blir eldre, og forholdet mellom den yrkesaktive og yrkespassive delen av befolkningen vil endres fundamentalt de neste tiårene. Allerede nå er bruken av oljepenger på et høyt nivå. I år vil denne slå nye rekorder som følge av koronapandemiens økonomiske ringvirkninger.

Men så var det dette med liv og lære, da. For hvem har stått først i køen for å sørge for at staten viser tilstrekkelig økonomisk kjærlighet overfor bedriftene i disse trange tidene? Jo, den samme organisasjonen som nå maner til innsparinger.

NHO presset på for å få en lønnskompensasjonsordning og har fått gjennomslag for å forlenge permitteringsregelverket. Senest i forrige uke var NHO skuffet over at kontantstøtteordningen til bedriftene ble avviklet. Uken før lanserte NHO en annen rapport om grønn industribygging der direkte støtteordninger til bedriftene er «et viktig virkemiddel». Da næringsminister Iselin Nybø (V) antydet at krisen mer på forstås som en ny normal for reiselivet, rykket NHO ut, kalte det hele useriøst og forlangte spesifikke kompenserende ordninger for reiselivet.

NHOs oppgave er å stå opp for bedriftenes interesser, og isolert sett kan disse standpunktene forsvares. Men den moderasjonen NHO mener at andre må utvise for å sikre en bærekraftig velferdsstat, er altså ikke alltid til stede når det gjelder næringslivet selv. Under hele koronatiden har NHOs rolle først og fremst dreid seg om å be staten ta mest mulig av regningen for arbeidslivet. Da lyder det en tanke hult å komme nå og be om innstramminger.

Så vil NHO si at alle subsidiene de ønsker seg til bedriftene, vil sikre verdiskaping, arbeidsplasser og nye inntekter i statskassen. Men utgifter er nå en gang utgifter.

Og slike er det alltid lettere å be andre om å kutte enn å kutte selv.

Les mer om

  1. NHO
  2. Arbeidsliv