Leder

Dårlig lederskap fra Regjeringen

  • Lederartiklene Skrives Av Aftenpostens Kommentatorer. Gruppen Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen.
taa0c865_doc6mwkjlpaas7e4wbtbdu-uCKmM9xkTE.jpg

Situasjonen krever partiledere som snakker sammen, ikke som brevveksler.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Den sterke økningen i antall asylsøkere til Norge skaper svært store utfordringer. Det er maktpåliggende at et bredt politisk flertall på Stortinget raskt blir enige om hvordan utfordringene skal møtes. Et forlik vil sikre ryggdekning i gjennomføringen av krevende og upopulære tiltak som haster. Det vil dempe innvandringsmotstanden som kan vokse ut av kontroll. Det vil sende et klart signal til kommuner, frivillige organisasjoner og alle andre om at denne oppgaven er så stor at vi må stå sammen om å løse den.

Dårlig ledelse i en prekær situasjon

Derfor var det svært fornuftig av statsminister Erna Solberg (H) å invitere til en "politisk dugnad" i sin redegjørelse til Stortinget 13. oktober.

Derfor har det vært svært skuffende å se hvordan Regjeringen, og særlig regjeringspartiet Frp, den siste uken har fulgt opp sin egen dugnadsinvitasjon. Både statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) har mer enn noe annet gjort det vanskeligere å få i stand et bredt og robust forlik. Det er dårlig lederskap i en prekær situasjon for landet.

Frp vil gjerne bli enige, men bare hvis de andre partiene sier seg enige med Frp.

Verst er måten Frp har opptrådt på. Forhandlingene om et forlik er nå satt på vent fordi stortingsgruppen til Frp er i gang med sin egen utredning av tiltakene. Det er nesten ikke til å tro når det er Frps egen regjering som nettopp har lagt frem forslagene som vurderes, og det i en situasjon hvor alle er enige om at det haster med innstrammende tiltak. Det opplagt riktige i den situasjonen vi nå er i, ville vært at stortingsgruppen til Frp jobbet med saken parallelt med at forhandlingene i Stortinget kom skikkelig i gang.

Diktat bygger ikke tillit

I tillegg har Frp-ledelsen igjen og igjen understreket at de kun ønsker et forlik dersom de andre partiene er med på Regjeringens forslag.

Frp vil gjerne bli enige, men bare hvis de andre partiene sier seg enige med Frp.

Det låser vanskelige forhandlinger, det bygger ikke tillit og det gjør at Frp og Regjeringen bare får mer og mer å tape når forhandlingene omsider starter.

Statsminister Erna Solberg (H) kan ikke lastes for alle krumspringene til Frps stortingsgruppe. Men hun bidrar heller ikke selv til et godt forhandlingsklima ved å insistere på at opposisjonspartiene helst bør sende skriftlige spørsmål dersom de lurer på noe i sakens anledning.

"Den vanlige måten å oppklare saker på er ikke å sitte rundt et bord og snakke om dem. Når vi har levert en proposisjon så stiller opposisjonen spørsmål til hva forslagene inneholder", sa statsministeren i Debatten på NRK torsdag.

Heller ikke en slik tilnærmingsmåte skaper nødvendig tillit og det tar tid. Det understreker også en formell avstand mellom partiene som nettopp må reduseres om et godt forlik skal være mulig.

Situasjonen krever partiledere som snakker sammen, ikke som brevveksler.

Prosess og resultat henger sammen

Statsministeren mener det er for mye oppmerksomhet om prosess. Vi må "løfte oss over prosessdiskusjonene", sa hun i Debatten torsdag. Men i den prekære situasjonen vi er i nå, er Erna Solbergs oppgave nettopp å sørge for en prosess som gir et godt resultat som et bredt politisk flertall kan stille seg bak. Det er ikke en avsporing. Det er god statsledelse. Det trengs nå. Det har manglet den siste uken.

Det er riktig å kutte i bistandsbudsjettet. Les Aftenpostens leder om budsjettforhandlingene som foregår på Stortinget nå:

Les også

Bistandsbudsjettet kan ikke skånes

  • Ukens podkast Aftenpodden tar for seg Sandbergs motivasjon, de politiske motivene i flyktningdebatten på Stortinget, og Telenor. Hør og abonner via Itunes på telefonen dinher. Eller via desktopher.

Les også

  1. Fire ubehagelige spørsmål om innvandring og integrering | Helene Skjeggestad

  2. Erna Solberg om hvordan flyktningskrisen vil endre Norge

Les mer om

  1. Ledelse