Leder

Aftenposten mener: Ja til eggdonasjon

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Høyres Tina Bru håper å få med seg Erna Solberg og resten av Høyre på et ja til eggdonasjon under helgens landsmøte.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Høyres landsmøte utsatte i fjor vedtaket om partiets standpunkt til eggdonasjon. Da vurderte partiledelsen at partiet ville stå seg på å diskutere bredere og dypere en stund til, for å sikre at standpunktet var godt forankret. Nå skal saken opp til debatt og vedtak igjen i helgen, under landsmøtet på Gardermoen.

Spørsmål om bioteknologi, etikk og menneskeverd har vært, og er, krevende i Høyre.

De siste årene er det eggdonasjon, altså muligheten for at en kvinne bærer frem og føder et barn ved hjelp av en annen kvinnes egg, som har skapt debatt. Flere norske kvinner har for lengst benyttet seg av metoden, som er lovlig i mange av våre naboland.

Som i debatten ellers kan argumentene i Høyre samles under noen hovedoverskrifter: Likestillingsperspektivet tilsier at kvinner og menns fertilitetsproblemer håndteres likt og løses med samme metode. Sæddonasjon har som kjent vært mulig i mange år.

Argumentet er blitt sterkere i takt med at likestillingen mellom far og mor er kommet mye lenger på alle andre områder. Helserisikoen knyttet til eggdonasjon for giver og mottager av egg reduseres i takt med at metodene bedres, noe Helsedirektoratet vektla i sin innstilling.

  • Trine Eilertsen om eggdonasjon: Mor er ikke først og fremst DNA og slektstre

På den andre siden finner vi overskriften genetisk opphav, eller identitetsforvirring. Motstanderne av eggdonasjon mener at metoden bryter fundamentalt med forståelsen av at kvinnen som føder, er barnets genetiske og biologiske mor. Motstanden bunner i en uro for at barnet etter hvert kan bli usikker på egen identitet som følge av at opphavet kan føres tilbake til to ulike kvinner, en biologisk og en genetisk mor. Det vesentlige spørsmålet er imidlertid hva en mor er, og om dette skillet overhodet er fruktbart med tanke på hva som avgjør om et barn får et godt liv, eller burde eksistert i det hele tatt. Svært mange andre forhold enn DNA avgjør hvorvidt et barn får gode oppvekstvilkår.

Barn som kommer til som følge av assistert befruktning, er høyt ønsket. Det betyr ikke at alle nye metoder skal omfavnes uten videre. Det er fornuftig å bruke tid på å vurdere hvilke følger nye metoder kan få, ut over å svare på et ønske om å få barn. Den tiden har andre partier, og nå også Høyre, brukt, og de har brukt den godt. Spørsmålene er blitt stilt, dilemmaene er blitt presentert, og uro er brakt frem. Debatten har ikke svekket inntrykket av at eggdonasjon fremstår som et godt svar for enkelte kvinner med fertilitetsproblemer.

Lander Høyre på ja til eggdonasjon under avstemningen i helgen, kan det bety at også Norge endelig åpner for denne muligheten.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Leder
  3. Eggdonasjon
  4. Bioteknologi
  5. Høyre (H)