Leder

Aftenposten mener: En riktig justering av regjeringskvartalet

 • Dagens lederartikkel
  Dagens lederartikkel

Team Urbis’ vinnerforslag Adapt. Foto: Statsbygg/Team Urbis

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Fredag offentliggjorde Regjeringen at planene for nytt regjeringskvartal endres. Justeringene som ble presentert i 22. juli-senteret, innebærer for det første en nedskalering av byggehøyder med færre kvadratmeter. For det andre skal byggingen skje trinnvis.

I praksis sier Regjeringen dermed at de tar Høyblokken, Møllergata 19 og D-blokken nå i første fase, mens resten utsettes. En slik oppsplitting er fornuftig av hensyn til prosjektets kompleksitet og omfang, men åpner også for at det kan gjøres ytterligere justeringer på et senere tidspunkt.

Regjeringen begrunner nedjusteringen hovedsakelig med at prognosene nå tilsier 1000 færre ansatte i departementene i 2034 enn da de opprinnelige planene ble lagt. Samtidig er det vanskelig ikke å lese nedskaleringen som en følge av at Venstre har gått inn i regjering.

Partiet, ikke minst ved nåværende klima- og miljøminister Ola Elvestuen, har vært kritikere av to forhold ved planene: den massive utnyttelsen av tomtene og rivingen av den berømmelige Y-blokken. Ved forhandlingene på Jeløya i vinter fikk partiet gjennomslag for å revurdere førstnevnte.

At Regjeringen også åpner for å legge enkelte støttefunksjoner, som for eksempel Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), utenfor det nye regjeringskvartalet, må også sees som en seier for Venstre. Ansattprognosene er selvsagt usikre, men det ville uansett ikke være noen krise om det skulle vise seg å være litt for lite. Det finnes fortsatt plass rett over Akersgata, der deler av regjeringsapparatet holder til i dag.

Y-blokkens skjebne synes nå mer eller mindre beseglet. Hensynet til sikkerhet har vært det førende argumentet for riving, mens hensynet til kulturhistorien har vært det førende for dem som vil bevare.

Mindre diskutert har det vært at bygget fungerer som en betydelig barriere både mellom øst-vest og sør-nord, og kommuniserer dårlig med både Deichmanske bibliotek og Trefoldighetskirken. Vinneren av arkitektkonkurransen Adapt innebærer en mer publikumsrettet og åpen løsning, blant annet gjennom opparbeidelse av park.

Fortsatt kan det stilles spørsmål om selve grunnideen var klok, om å samle nesten alle departementer på et så lite geografisk område. Men det var nå en gang det konseptet som ble valgt, og det får være grenser for omkamper. Selv i Norge.

Selv om det fremstår uklart hvor mye byggehøydene i praksis reduseres, vitner endringene om at hensynet til bymiljøet blir vektlagt litt sterkere. Det er en kursjustering i riktig retning.

Les mer om

 1. Aftenposten mener
 2. Arkitektur
 3. Regjeringskvartalet
 4. Leder

Aftenposten mener

 1. LEDER

  Aftenposten mener: Skal skolene stenges, må det begrunnes med mer enn luftige teorier.

 2. LEDER

  Aftenposten mener: Følg planen, politikere

 3. LEDER

  Aftenposten mener: God jul, da, Kurt!

 4. LEDER

  Aftenposten mener: Gjør døren høy, gjør porten vid!

 5. LEDER

  Aftenposten mener: Åpenhet om diskusjonene rundt koronatiltak er en styrke

 6. LEDER

  Aftenposten mener: Erdogan bruker islam i sitt spill