Leder

Aftenposten mener: Kollektivtrafikken bør få pengene

  • Aftenposten På Lederplass
Norge er det nærmeste verden har til et paradis for elbileiere. Kjøp og bruk av elbiler subsidieres gjennom lavere avgifter, gratis bompasseringer og parkering. I tillegg får elbiler kjøre i kollektivfeltene, selv når det fører til at bussene kommer saktere frem

Det er ikke noe mål i seg selv at flest mulig skal kjøre elbil. Det sentrale er å redusere utslippene av klimagasser

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Jeg vet at jeg banner i kirken, sa transportforsker Bård Norheim i et oppslag i Aftenposten tirsdag. Norheim, som leder Urbanet, er for subsidiering av elbiler, men mener man har gått for langt.

Han kunne i virkeligheten tatt hardere i.

Norge er det nærmeste verden har til et paradis for elbileiere. Kjøp og bruk av elbiler subsidieres gjennom lavere avgifter, gratis bompasseringer og parkering. I tillegg får elbiler kjøre i kollektivfeltene, selv når det fører til at bussene kommer saktere frem.

Les også:

Les også

- Det er ikke riktig å la én teknologi få så mange fordeler

Det er ikke noe mål i seg selv at flest mulig skal kjøre elbil. Det sentrale er å redusere utslippene av klimagasser.

Det er ikke noe mål i seg selv at flest mulig skal kjøre elbil. Det sentrale er å redusere utslippene av klimagasser.

Dette må dessuten skje i en situasjon hvor vi må forvente en sterk befolkningsvekst i de store byene. Dette vil kreve store investeringer i et godt transportsystem.

Derfor er det viktig at de mest miljøeffektive løsningene blir valgt.

Regnestykker over en elbils levetid, inkludert selve produksjonen, tyder på at de samlede utslippene av klimagasser kan være litt mindre enn for biler med forbrenningsmotor. Det gjelder vel å merke hvis elbilene går på miljøvennlig strøm, som vannkraft.

Men forskjellen er ikke stor. Noen mener den er negativ. Effekten står uansett ikke i forhold til alle fordelene elbileierne får. Det er antagelig vanskelig å finne et annet område hvor vi får så liten miljøeffekt pr. statlig krone. Da er det påfallende at eiere av elbiler skal begunstiges med enorme subsidier, særlig hvis bilene er store og luksuriøse, mens kollektivreisende i mye større grad må betale selv.

Så lenge antallet elbiler var lite, var ikke disse problemstillingene så viktige. Denne situasjonen er i ferd med å endre seg raskt. I klimaforliket i Stortinget ble det heldigvis lagt inn i en sikkerhetsventil. Dagens ordninger gjelder til antall elbiler passerer 50.000 – og det vil ventelig skje allerede neste år. Tiden er kommet for å legge om politikken.

Les også:

Les også

«Det kan være dobbelt så mange elbiler i morgenrushet før kapasiteten er sprengt»

God klimapolitikk er ofte mindre populært at man kan få inntrykk av. I Norge er de politiske utfordringene med å redusere utslippene innenlands kanskje større enn i mange andre vestlige land. Vi har ingen kullkraftverk å legge ned. Derfor vil utslippskutt i Norge ofte være dyre og upopulære. De vil også kunne ramme forbrukerne direkte. Klimaforliket forutsetter mindre utslipp fra transportsektoren – samtidig som byene vokser.

Svaret blir stadig klarere. Det er nå viktigere å øke støtten til kollektivtrafikken enn pøse ut penger på elbiler

Logisk sett burde dette innebære at bruk av privatbil blir dyrere eller vanskeligere. Bergen innfører nå køprising. Det er fornuftig. Men prinsippet om at forurenseren skal betale, som lenge ble sett som en bærebjelke i miljøpolitikken, er sjelden en stemmevinner. Organiserte særinteresser reiser gjerne bust.

Det politiske mulige innskrenkes i økende grad til hva som kan belastes statsbudsjettet. For Norges Automobil-Forbund er subsidierte elbiler nøkkelen til å unngå at det må legges økte avgifter og restriksjoner på biler med forbrenningsmotor, forklarte NAF-sjefen Stig Skjøstad i Aftenposten torsdag. Han spør ikke hvor pengene kommer fra – eller om de kunne brukes med større miljøeffekt.

Svaret blir stadig klarere. Det er nå viktigere å øke støtten til kollektivtrafikken enn pøse ut penger på elbiler.

Les også

  1. Slik kan flere velge elbil

Les mer om

  1. Ledelse