Leder

Aftenposten mener: Ja til egenandel for barnehage

 • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne blir rådet til å innføre gratis barnehager av utvalget, som ble ledet av professor Anne Lise Ellingsæter. Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Egenandeler hører hjemme i en bærekraftig velferdsstat.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) fikk mandag overlevert en utredning om ulike former for støtte til barnefamilier. Det er 20 år siden sist støtteordningene ble gjennomgått i sammenheng, så det var på høy tid. Den politiske debatten handler for ofte om enkeltordninger og for sjelden om sammenhengen mellom ulike ordninger, som til sammen beløper seg til rundt 90 milliarder kroner i året.

Barnefamiliene har vært budsjettvinnere i årevis. En forklaring er utvidelse av ordningen med fødselspenger. En annen viktig forklaring er rask og omfattende utbygging av barnehager i kombinasjon med begrenset egenandel på bruk av barnehagene, også kalt makspris. Det er langt mer tilgjengelig, og langt billigere, og sikre seg pass av barn i dag enn det var for 15 og 20 år siden.

Samtidig som barnehagetilbudet er blitt billigere og mer tilgjengelig, har en ordning som barnetrygd stått stille, og har i praksis falt i verdi år for år. Parallelt med disse to støtteordningene har kontantstøtten ligget der med skiftende regjeringer. Bildet utfylles av en rekke andre ordninger for familier med barn under 18 år.

Nå foreslår utvalget å endre flere av ordningene. Utgangspunktet er at norsk familiepolitikk har vært vellykket og har bidratt til at norske kvinner føder barn og deltar i yrkeslivet. Endringene bygger på erkjennelsen av at barnefamilier har større utgifter enn andre og at støtteordningene bidrar til omfordeling. Men ordningene kan også påvirke motivasjonen for å arbeide.

Utvalget har jobbet med et premiss om uendrete budsjettrammer. Det er bra, og tvinger frem en prioriteringsdiskusjon.

Utvalget resonnerer godt når det vekter støtte til tjenester, som barnehageplass, tyngre, og kontantytelser til familier med god inntekt mindre. Egenandelen for barnehageplasser er blitt stadig lavere, og Staten betaler mesteparten. Det er dessuten et mål at flest mulig barn skal gå i barnehage og at flest mulig foreldre skal være i arbeid.

Dermed er det kanskje logisk at utvalget går inn for gratis barnehageplass for alle og økte kontantytelser til dem som trenger det mest. Flertallet vil finansiere endringene med frigitte midler fra en behovsprøvd barnetrygd og fjerning av kontantstøtten. Men begrunnelsene er ikke tilstrekkelige for å fjerne den siste rest av egenandel som er igjen i ordningen. Vi trenger generelt flere egenandeler for å finansiere velferdsstaten, ikke færre. Beskjedne egenandeler fra dem som kan bære dem - som barnehagebetaling er i dag - hører hjemme i en bærekraftig velferdsstat.

Relevante artikler

 1. SID

  Det må være grenser for hvor mye penger man skal bruke på barnefamilier

 2. NORGE

  Utvalg går inn for gratis barnehage, fjerning av kontantstøtten og behovsprøvd barnetrygd

 3. POLITIKK

  Høyre-ledelsen sender tungvekter for å stanse forslag om gratis barnehage

 4. POLITIKK

  Støre: Hvis man rundt kjøkkenbordet finner ut at man taper på å jobbe, er noe fundamentalt galt

 5. POLITIKK

  Kraftig hopp i støtten til hjemmeværende mødre. KrF vil presse støtten ytterligere opp.

 6. POLITIKK

  Foreldrene betalte 11.440 kroner i måneden for å ha Frida og Fanny i barnehage i 2001. I dag er prisen 5090 kroner.