Leder

Aftenposten mener: Riktig å redusere antallet abortnemnder

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Beslutningen om å redusere antallet abortnemnder bygger på anbefalingene fra en ekspertgruppe bestående av leger, jurister og jordmødre fra hele landet.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Jeg synes dette er veldig alvorlig. Det bør være enkelt for kvinner som er i en livskrise å få snakke med en nemnd».

Det sa Siv Dagny Aasvik (A), ordfører i Hadsel og leder for Arbeiderpartiets kvinnenettverk i Nordland, til NRK onsdag denne uken. Bakteppet er at helseforetakene nå er i ferd med å redusere antallet abortnemnder kraftig, hvilket vil gi lengre reisevei for mange kvinner når de trenger å snakke med en abortnemnd for å utføre en abort etter 12. svangerskapsuke.

Aasvik har selvsagt rett i at dette er en sårbar gruppe, og at disse kvinnene må ha god tilgang til profesjonelle tjenester når de skal ta et vanskelig valg. Samtidig er det viktig å huske at reduksjonen i antallet abortnemnder ikke er et plutselig og umotivert innfall fra helseminister Høies (H) side.

Ønsket om å redusere antallet nemnder er tvert imot godt begrunnet.

I 2012 var Jonas Gahr Støre (A) helseminister i Stoltenberg II-regjeringen. Støre ga Helsedirektoratet i oppdrag å nedsette en uavhengig ekspertgruppe bestående av leger, jurister og jordmødre fra hele landet. Denne ekspertgruppen skulle gjennomgå regelverk og praksis rundt senaborter. Ekspertgruppen la året etter frem en rapport som pekte på mulige lovbrudd og store forskjeller i behandlingen i de ulike nemndene.

I noen tilfeller hadde nemnden ikke møtt kvinnen før beslutningen ble tatt. I andre tilfeller fikk kvinnen ikke tilgang til tolk, eller personer fra kvinnens familie eller omgangskrets ble brukt som tolk. Noen kvinner møtte nemndens medlemmer hver for seg, andre opplevde at nemnden ikke begrunnet sin avgjørelse.

Utvalget pekte på utfordringer særlig i de nemndene som behandler få saker, og anbefalte derfor å redusere antallet nemnder.

Når Aasvik nå kaller reduksjonen i antallet nemnder «uverdig behandling av kvinner i distriktene» og hevder «at helseministeren nå gjør det vanskeligere for veldig mange mennesker», er det derfor en sannhet med store modifikasjoner.

Målet med dette arbeidet er ikke å svekke kvinners rettigheter, men tvert imot å styrke kvinnens – og fosterets – rettigheter gjennom å sikre kvaliteten på beslutningene som fattes. Dette er en udiskutabel fordel.

At noen får lengre reisevei er selvsagt en ulempe. Denne reisen vil imidlertid neppe skje ofte i den enkelte kvinnes liv, sannsynligvis bare én gang. Det er derfor åpenbart at kvalitet i behandlingen må veie tyngre enn kort reisevei.

Det motsatte kan med rette kalles «uverdig behandling av kvinner i distriktene».

Les også

Erna Solberg har bedrevet politisk selvskading med abortsaken | Trine Eilertsen

Les mer om

  1. Abort
  2. Senabort
  3. Helsedirektoratet