Leder

Aftenposten mener: Kirken står foran vanskelige valg

  • Lederartiklene Skrives Av Aftenpostens Kommentatorgruppe. Gruppen Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen.
OPT__O9A8464_copy_doc6p5quab1hgw1790es118-2GtqUhkUUU.jpg

Den norske kirke fungerer godt som folkekirke, men dårligere som etisk veileder og misjonerende kraft. Friheten fra staten tvinger frem vanskelige strategiske valg.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Den norske kirke er inne i en historisk endring: Kan den bevare sitt preg som folkekirke, selv om båndene til staten løsnes, eller vil den over tid bli smalere og mer doktrinær?

Spørsmålet virker retorisk, men det er ikke slik at det første nødvendigvis er riktig og det andre galt.

Kirkens styrke er at den oppfattes som et naturlig sted å søke til i fest og i sorg. Den brukes ofte ved bryllup og enda oftere ved gravferder. Den brukes også av mange for å gi julen et høytidelig innslag.

Les også

Folkekirke i omstillingens tid

Etter 22. juli 2011 opplevde Den norske kirke spontan og stor tilstrømming: Da var kirkerommene gode å ha for folk som søkte stillhet og ettertanke.

Inspirerer ikke tro

Derimot er det tvilsomt om Kirken har særlig tyngde som etisk veileder. Den har i alle fall ingen stor evne til å inspirere gudstro. Meningsmålinger viser at færre enn halvparten av kirkemedlemmene tror på Gud. En tredjedel definerer seg endatil som ateister.

Slik sett går det an å spørre om Den norske kirke i det hele tatt er en kirke. Ordet betyr «samfunnet av de hellige».

Frank Rossavik kommenterer:

Les også

Friheten kan koste Kirken mer enn den smaker

Symptomatisk er det at tilstrømmingen til kirkene er stor i julen, når det hyggelige budskapet om Jesu fødsel står sentralt, men langt svakere i påsken, når Jesu død og gjenoppstandelse markeres. Påsken er en viktigere kristen høytid enn julen er.

Halv frihet

Stortinget har endret Grunnloven slik at den evangelisk-lutherske trosbekjennelsen ikke lenger er «statens offentlige religion». Kirken utnevner nå sine egne bisper og prester. Fra nyttår overfører staten arbeidsgiveransvaret for de kirkeansatte som fortsatt er statstjenestemenn.

Danmark:

Les også

Kirke og stat – et sterkt ekteskap

Dermed er statskirkeordningen opphevet, mener mange, men dette er en forenkling: En ny formulering i Grunnloven slår fast at Den norske kirke «forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten». Finansieringen forblir et statlig og kommunalt ansvar.

Men når det nye forholdet mellom staten og kirken er etablert, er det all grunn til å tro at finansieringsspørsmålet reises. Den svenske kirken har vært gjennom en lignende prosess og må nå finansiere seg selv.

Homofile likestilles

Kirkemøtet som nå er samlet i Trondheim må begynne å svare på utfordringene.

Ett svar kommer nå og vil styrke folkekirkepreget: Kirkemøtet ventes – heldigvis – å vedta å utarbeide en vigselsliturgi for både homofile og heterofile par, mens den gamle for ekteskap mellom mann og kvinne også får bestå. Riktignok vedtas den nye liturgien formelt ikke før den er utarbeidet, trolig på neste kirkemøte, men det er grunn til å tro at denne lange striden omsider er over.

Les også

Fire korte punkter om Kirkemøtet

Dette er en seier for nettverket Åpen Folkekirke, som vant kirkevalget i fjor. ÅFs seier sørger også for at forsamlingen som nå sitter i Trondheim og forhandler om kirkens fremtid har et mer ungdommelig preg.

Uviss fremtid

Mandag kan ÅFs leder Kristin Gunleiksrud Raaum bli valgt til ny leder av Kirkerådet. Det mest aktuelle alternativet er Anne Enger, tidligere Sp-leder og statsråd, som også er medlem av ÅF. De konservatives kandidat, Harald Hegstad, har trolig små sjanser.

Spørsmålet er om fornyelsen vedvarer eller om de glødende tilhengerne av ekteskap for homofile forsvinner når saken er avgjort. Et annet spørsmål er om Kirken vil oppleve en konservativ avskalling etter «homovedtaket». Svarene blir viktige for hvordan Den norske kirke går inn i sin nye tid.

Interessert i flere ledere fra Aftenposten? Her er et utvalg:

Les også

  1. Aftenposten mener: Regionalisering er en stor sjanse

  2. Aftenposten mener: Hemmeligholdet er det store problemet

  3. Aftenposten mener: Oslos befolkningseksplosjon krever politisk kløkt

  4. "Skuffende signal fra Frankrike"

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Ledelse