Leder

Aftenposten mener: Lettvint vurdering fra UD

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Utenriksdepartementet i Oslo.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Olivier Dunant representerte Norge som honorær generalkonsul i Genève i 32 år. Det er et ulønnet verv, en oppgave som ofte gis til fremtredende personer, med gode nettverk i landet de bor i. Slik kan Norge effektivt få hjelp til konsulæroppgaver og kontakter uten å opprette ambassade.

I og med at vervet er ulønnet, må de som får oppgaven selvsagt ha annen inntekt. For Norge er det åpenbart viktig at de holder seg innenfor lover og regler også i sitt vanlige arbeidsliv. Noe annet kan smitte over på Norges omdømme.

Olivier Dunant er et eksempel på at en mann som driver med lovlig virksomhet likevel kan gi Norge utfordringer. Da han ble utnevnt, for over 30 år siden, var ikke problemstillingene med skatteparadiser med mulighet for utstrakt hemmelighold så høyt på agendaen. Temaet har imidlertid sklidd stadig høyere opp på agendaen i takt med nye avsløringer av hvordan hemmeligholdet gjør det vanskelig for stater å få oversikt over eget skattegrunnlag. Dokumentlekkasjen Panama Papers har satt fart i debattene om dette, og forsterker arbeid som gjøres i EU, OECD og enkeltland for å øke innsynet i denne delen av økonomien.

  • UD var ikke klar over at generalkonsulen drev stort i skatteparadis.

Dunant har i utstrakt grad vært rådgiver for kunder som har ønsket å benytte seg av skatteparadiser. Det er vanskelig å spekulere i motivasjonen til kundene, men det synes åpenbart at kunder som jakter på hemmelighold og ikke ønsker at noen skal ha innsyn i deres økonomiske disposisjoner, gjør det for en grunn. En slik grunn kan være ønsket om å unndra seg skatt.

Norges generalkonsulat i Genève ble drevet fra denne kontoradressen.

Norges utfordring i denne saken er at vi som nasjon sender ut motstridende budskap. Statsminister Erna Solberg har sagt at hun vil ha vekk skatteparadisene. Norge støtter det internasjonale arbeidet som gjøres for å redusere omfanget. Selv om en honorær generalkonsul ikke arbeider for å formidle norsk politikk til enhver tid, må vi forvente at vedkommende ikke driver virksomhet som er i strid med det Norge offisielt mener er god forretningsskikk. Det må være en selvfølge at Utenriksdepartementet (UD) gjennomfører og oppdaterer bakgrunnssjekk av personer som på ulikt vis representerer Norge i utlandet.

Det er oppsiktsvekkende at det nå nedlagte advokatfirmaet Mossack Fonseca etter hvert karakteriserte Dunant som en politisk eksponert person (PEP) på grunn av tilknytningen til Norge, mens Norge åpenbart ikke var bekymret overhodet. Mossack Fonseca fryktet at personer med Dunants profil kunne bli ofre for utpressing, og kunne rammes av svekket omdømme som følge av dokumentlekkasjene. Norge fryktet ikke dette.

Det er en svak vurdering fra UD, som har som en av sine oppgaver å sikre Norges omdømme.

Les mer om

  1. Leder
  2. Skatteparadis
  3. Panama papers
  4. Erna Solberg