Leder

Aftenposten mener: LAR-behandlingen må forbedres

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Legemiddelassistert behandling (LAR) har fått ned overdosedødsfallene, men programmet kan forbedres på flere punkter.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Folkehelseinstituttet publiserte en oversikt over narkotikautløste dødsfall for 2017 rett før årsskiftet. Av de 247 narkotikautløste dødsfallene var metadon forklaringen på 53. 48 av dødsfallene var knyttet til heroin.

Tallene er oppsiktsvekkende fordi metadon for første gang passerer heroin i denne statistikken. Metadon skal erstatte heroin og dempe behovet for opiater. Det skal brukes under streng kontroll i et definert behandlingsprogram. Av de 8000 pasientene som er knyttet til et LAR-program (legemiddelassistert rehabilitering) i dag, går litt under halvparten på nettopp metadon.

Det kommer med jevne mellomrom urovekkende informasjon om at LAR-medikamenter omsettes og deles der de ikke skal brukes. I fengslene er lekkasje av LAR-medisiner et kjent problem. Mangel på kontroll over hvor midlene befinner seg og hvem som bruker dem, øker risikoen for misbruk og dødsfall.

Da LAR ble etablert som et tilbud, var bakteppet et meget høyt antall heroinrelaterte overdosedødsfall i Norge. Metadon og buprenorfin ble tilbudt som erstatning for opiater som heroin. Tanken var at disse stoffene, i kombinasjon med et behandlingsopplegg, skulle gjøre det lettere å ta de viktige stegene ut av rusmiljø og -avhengighet.

LARs største suksess er nettopp et markant fall i tallet på heroinrelaterte overdosedødsfall fra 2009. Et økende antall dødsfall knyttet til metadon er et åpenbart problem. Her må rutiner rundt utdeling, det praktiske rundt medisineringen og andre forhold gjennomgås igjen. LAR kan ikke bli en inngangsport til rusmiljøer når hele hensikten var det motsatte.

Men disse problemene til tross – det største problemet med LAR er at pakken det skulle være, programmet, ikke er blitt så mye av et program.

I 2017 kunne knappe 13 prosent glede seg over et tilbud om psykiatrisk behandling. Andelen med alvorlig angst øker. Flere trenger hjelp for å kutte bruk av andre rusmidler. Rehabiliteringen i samarbeid med kommunene er ikke god nok.

Det er her suksessen til LAR må måles. Metadon og andre substitutter kan ikke bli en sovepute som erstatter annen rehabilitering og oppfølging. Frykten for at de skal bli nettopp det gjør at KrF, som har vært mot LAR hele tiden, foreslår innstramninger. Men tross svakhetene er LAR likevel så vellykket at innstramningene bør avvises. Programmet må forbedres, ikke gis opp.

Les mer om

  1. Rusbehandling
  2. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
  3. Narkotikapolitikk