Leder

Satsing på sykkel er god helsepolitikk.

 • Aftenposten Redaksjon

Remi Reinbakk kjenner hvor trangt det er å sykle i Kirkeveien. Rolf Øhman

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Oslo kommune skal rydde opp i 66 sykkelfeller etter at Aftenpostens syklende lesere har meldt inn om utallige nestenulykker og farlige veier. Det må bare være en begynnelse.

I over et halvt år har Aftenposten rettet et spesielt søkelys på sykkelbyen Oslo. Målet har vært å skape oppmerksomhet om svakheter og mangler, men ikke minst få løftet frem ideer, muligheter og forslag som kan gjøre Oslo til en bedre by å sykle i.

Byrådet vet mer om hvor skoen trykker

Nå bekrefter miljø— og samferdselsbyråd Guri Melby (V) at innspillene har gitt byrådet mer innsikt i hvor det er behov for tiltak, og at det i år blir mer penger på sykkeltiltak enn opprinnelig planlagt.

Journalistikk virker best når den utløser engasjement fra ivrige lesere.

De fire millionene byrådet nå vil bruke til enkle tiltak som oppmerking og skilting, kan bare være et supplement til en målbevisst satsing for endelig å få på plass hovedsykkelveienettet på 180 kilometer.

Arbeiderpartiets byrådsledekandidat Raymond Johansen har gjort det klart at han vil vinne Oslo blant annet ved å fri til syklistene. Det er bra, ikke fordi vi har så mye mer tiltro til Aps gjennomføringskraft enn det sittende byrådets, men fordi vi kan få en valgkamp med sykkel i forgrunnen, der alle partier forplikter seg til mer handling.

Alt for lenge har det skortet på handling

For handling har det skortet på. Planen om Oslos sammenhengende sykkelveinett er historien om 30 år med brutte løfter og manglende gjennomføringskraft. Vedtak og målsetninger har det vært flust av, ikke bevilgninger og byggeprosjekter.

For hvert år som går blir den svake sykkelsatsingen i Oslo stadig mer meningsløs. Myndighetenes mål er at den kraftige trafikkveksten som vi vet kommer i årene fremover, skal tas av gående og syklende i tillegg til kollektivtransporten. Da er vi nødt til å komme i gang med å vri mer av trafikken over på sykkel. Det forutsetter igjen bedre fremkommelighet.

Transportsektoren er en klimaversting i Oslo

HALVPARTEN av klimagassutslippene i Oslo kommer fra transportsektoren. Mer privatbilisme vil være særdeles dårlig nytt for miljøet og gjøre det enda vanskeligere å nå klimamålene.

I tillegg kommer svevestøv og utslipp av NOx og NO2 fra dieselbiler som er kilde til lokal forurensning og dårlig luftkvalitet, særlig om vinteren.

Satsing på sykkel er god helsepolitikk. Helsedirektoratet anbefaler minst en halvtimes fysisk aktivitet for voksne hver dag og minst en time for barn. Daglig sykling reduserer risikoen for overvekt, diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Mange ulike tiltak for å styrke folkehelsen

Folkehelsinstituttet støtter Prioriteringsrådets anbefaling om å øke avgiftene på sukker. Sukkerinntaket har gått ned de siste 15 årene, men sukker utgjør fortsatt 13 prosent av energiinntaket. Det er langt mer enn det Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler, særlig for barn og unge.

Samtidig understreker Folkehelseinstituttet at det trengs tiltak på mange ulike plan for blant annet å bekjempe den fedmeepidemien WHO nå advarer mot. 75 prosent av alle norske menn vil være overvektige innen 2030, frykter WHO. Prognosene avdekker behovet for en helhetlig plan for kosthold og ernæring.

Men målbevisst satsing på fysisk aktivitet er en like viktig del av det forebyggende arbeidet. Endelig å få etablert et hovedsykkelveinett i Oslo som ble vedtatt for snart 20 år siden er en liten investering sammenlignet med de kostnadene, menneskelige og økonomiske, som fedmeepidemien vil medføre.

Les også:

 1. Les også

  Her er sykkelfellene som Oslo kommune vil fikse

 2. Les også

  «Jeg er mest redd menn i kondomdress på raske sykler»

 3. Les også

  Storokrysset blir utsatt for å gi plass til syklister

Les mer om

 1. Ledelse
 2. Sykkelpatruljen
 3. Sykkel

Relevante artikler

 1. LEDER

  Aftenposten mener: Raymond Johansens jobb er ikke å lappe sykler

 2. OSLOBY

  Alle vil satse på sykkel. Resultatet: En økning fra 5 til 7 prosent.

 3. SPREK

  Fedmeforsker: − Antallet med diabetes vil øke drastisk

 4. OSLOBY

  Byrådets koronatiltak: Stenger Kongsveien i rushtrafikken

 5. SPREK

  Opptatt av trening og helse? Dette er dommen over partiene.

 6. DEBATT

  Kortinnlegg | onsdag 12. juli