Aftenposten mener: Nazister skal ikke særbehandles

50–60 medlemmer av Den nordiske motstandsbevegelse marsjerte i Kristiansand lørdag.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Om man er forarget over at nazister har demonstrasjonsrett i Norge, må harmen rettes mot Stortinget, ikke politiet. Demonstrasjonsretten ble styrket ved grunnlovsendringen i 2004, og kan benyttes av alle borgere og lovlige organisasjoner.

Den viktigste innskrenkningen i denne retten er at man skal melde fra til politiet i god tid på forhånd. Dette er for at politiet skal kunne vurdere de ordensmessige aspektene ved en demonstrasjon og eventuelt sette vilkår for tid og sted, samt sette av ressurser til å sikre at demonstrantene får tilstrekkelig beskyttelse av politiet.

De selverklærte nasjonalsosialistene i Den nordiske motstandsbevegelse valgte bevisst å ignorere denne meldeplikten da de marsjerte med sine flagg for å fremme sitt avskyelige budskap i Kristiansand på lørdag. Like fullt lot politiet dem holde på.

Politiets vurdering tilsa at det ville kunne skape alvorlige ordensforstyrrelser å forby eller gi pålegg om å oppløse demonstrasjonen. Fra et ordensmessig synspunkt er avgjørelsen forståelig. Informasjonen om hva som skulle skje, kom brått. Det begrensede politioppbudet måtte ta en avgjørelse, og publikums sikkerhet i det offentlige rom veier åpenbart tungt. Både situasjonen der og da, og gruppens historikk og forbindelser, tilsier at voldspotensialet i Kristiansand på lørdag absolutt var til stede.

Men det er like fullt problematisk at politiet i realiteten ga demonstrasjonen samme beskyttelse som en meldt demonstrasjon. Dette settes på spissen av at politiet bortviste to personer som protesterte mot nazistene.

Deres frihet til å markere motstand mot nazistene ble innskrenket fordi oppførselen ble ansett provoserende og kunne skape ordensforstyrrelser. Den umeldte demonstrasjonen – som langt flere fant provoserende – fikk derimot fortsette ufortrødent fordi alternativet kunne skape alvorlige ordensforstyrrelser.

Meldeplikten kan synes som en formalitet målt mot ytringsfriheten, men slike forordninger er viktige for at grunnleggende rettigheter skal kunne utøves i ordnede former. Håndteringen i Kristiansand reiser spørsmål om nazistene fikk en særbehandling andre ikke ville ha fått. Om ekstremister får ta seg til rette fordi de er farlige, mens andre bortvises, blir bøtelagt eller hives i fengsel i lignende situasjoner, er politiet på ville veier.

Det er bra at politiet nå vurderer sanksjoner mot demonstrantene for å ha unnlatt å melde demonstrasjonen. En reaksjon er på sin plass. Selv om nazister bør ha frihet til å demonstrere som alle oss andre, skal de ikke ha frihet fra å følge de regler som også gjelder for alle oss andre.