Leder

En feig minister?

JUSTISMINISTER KNUT STORBERGET har bestemt at de to lagmannsrettene (1978 og 1981) som er ansvarlig for justismordene på Fritz Moen skal underlegges den samme granskning som nå gjennomgår hele denne rettsskandalen.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det er en riktig og naturlig avgjørelse. Det ville blitt nokså meningsløst hvis den instans som er ansvarlig for de to justismordene var unntatt fra granskernes skarpe blikk. Det ville medført en mangelfull granskningsrapport. Vi tror også en slik rapport ville reist like mange spørsmål som den ga svar.Og nettopp det er den verst tenkelige situasjon etter den rettstragedien Moen-saken representerer.

SELVSAGT SKJØNNER VI at det reiser prinsipielle problemstillinger når en statsmakt tar initiativ til å granske en annen. Derfor har det da også kommet innvendinger mot en slik granskning. Vi konstaterer imidlertid at justisministeren i denne saken har fått prinsipiell drahjelp av høyesterettsjustitiarius Tore Schei. Også derfor bør Storberget være på trygg grunn.Vi stiller oss imidlertid undrende til at de rettsinstanser som behandlet Fritz Moens gjenopptagelsesbegjæring går klar av granskning. Tre høyesterettsdommeres sak — de tre er anmeldt av Tore Sandberg - ligger riktignok i Stortingets presidentskap. Der skal det avgjøres om saken skal videresendes til Odelstinget, slik vår riksrettsordning - som også omfatter høyesterettsdommere - er. Dit tror vi også saken kommer. Den er for betent og prinsipielt viktig til å avvises - og dermed stemples som grunnløs - av presidentskapet. Med andre ord skjønner vi at Høyesteretts rolle i Moen-saken ikke i denne omgang underlegges granskning.

MEN DET ER UBEGRIPELIG at granskernes oppdrag ikke omfatter den lagmannsrett som for bare få år siden avviste å gjenoppta Moens sak. Hålogaland lagmannsrett hadde svært mange av de samme opplysningene som førte til frifinnelsen av Fritz Moen, men avviste de nye fakta som Tore Sandberg dokumenterte. Den avgjørelsen formørket Fritz Moens siste år.Det er noe lettvint over en justisminister som beordrer gransking av dommere som forlengst er gått ut av aktiv tjeneste eller er døde, men som ikke tør nærme seg den dommermakt som fortsatt er i full aktivitet. Aner vi en feighet hos statsråden? Eller er det slik at det sies ja til en ufarlig granskning av gamle rettsavgjørelser mens det legges lokk på rykende fersk urett?I så fall ser vi et skremmende eksempel på et system som beskytter sine egne.

Les mer om

  1. Ledelse