Leder

Tunnelsyn

Det nordgående løp i Hanekleivtunnelen i Vestfold ble gjenåpnet kort tid etter raset i det sørgående løp 1. juledag. Ved gjenåpningen forsikret Vegvesenet at nordgående del av tunnelen ikke var rasfarlig.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Før helgen ble også dette tunnelløpet stengt på ubestemt tid. Vegvesenet hadde oppdaget nye svake felter i bergmassene, og kom til at det er nødvendig å foreta tilleggssikring også der.Til alt hell er ingen mennesker drept eller skadet og ingen materielle ødeleggelser oppstått som følge av det utilstrekkelige sikringsarbeidet i en av Norges mest trafikkerte tunneler. Taket i det sørlige løpet raste sammen på et av de sjeldne tidspunkter i året da det ikke befant seg biler der, og Vegvesenet tok til vettet med det nordlige løpet før det var for sent. Men tilliten til Vegvesenet har fått en alvorlig knekk. En skråsikker uttalelse 2. januar om at alt er trygt i Hanekleivtunnelens nordlige løp ble etterfulgt av en konstatering av det motsatte 17 dager senere. Det er forstemmende at det måtte til en nestenkatastrofe før det gikk opp for de ansvarlige myndigheter at de ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om hvilke potensielle farer trafikantene er blitt utsatt for siden tunnelen ble åpnet i 2001.At også det nordlige tunnelløpet ble stengt så snart alvoret ble oppfattet, fritar ikke Vegvesenet fra inntrykket av en uttillatelig nonchalant og arrogant opptreden. Det er flere enn nestlederen i Stortingets samferdselskomité som har god grunn til å føle seg provosert.

Les mer om

  1. Ledelse