Leder

Aftenposten mener: Konkurranse kan være ubehagelig. Men det er sunt.

 • Dagens lederartikkel
  Dagens lederartikkel

Vy er i en alvorlig situasjon. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Vy har tapt nok en anbudsrunde. Svenske SJ skal nå drifte syv togstrekninger i Nord- og Midt Norge. Pris er den viktigste forklaringen på anbudstapet. SJ mener det er mulig å drifte med kostnader som er nærmere en tredjedel lavere enn konkurrentenes.

Det er oppsiktsvekkende mye.

SJ, som tidligere opererte i et marked som lignet NSBs, er tydelig om hvorfor selskapet er blitt en så tøff konkurrent: Det har vært vant til å konkurrere i et deregulert marked i årevis.

Her er SJ ved kjernen: Konkurranseutsetting virker. Det tvinger frem en effektiv bruk av ressursene. Det gjør at alle aktørene må jobbe enda hardere for å tilfredsstille dem de er til for, kundene. De som ikke klarer det, kan og vil bli valgt bort av kundene.

 • Kommentator Andreas Slettholm: Det en gang så ærverdige NSB står nå i fare for å bli redusert til et østlandsfenomen

Så finnes det flere eksempler på at konkurranseutsetting, også innen togdrift, ikke har gagnet hverken kunder, ansatte eller andre. Hvert eneste av disse eksemplene blir brukt som bevis for at konkurranseutsetting ikke virker. Men problemet er ikke konkurranseutsetting i seg selv. Det er mangel på kompetanse og krav fra oppdragsgiver, manglende evne til å vurdere ulike tilbud og dårlig oppfølging.

Det blir også argumentert med at prosessen knyttet til konkurranseutsetting er så ressurskrevende at det i seg selv er et argument mot. Men summene som brukes på å konkurranseutsette vil sjelden overstige gevinsten ved å trene ulike tilbydere i å konkurrere og hele tiden forbedre seg.

Spenningen mellom kvalitet og pris er interessant, og kvalitet skal telle. Men det må stå i et rimelig forhold til hverandre, og ingenting tyder på at Vy er så suverene på kvalitet – hverken i dag eller med det som planlegges fremover – at det kan trumfe disse prisforskjellene. Tvert imot, frigjøring av penger til annet enn å betale for togdrift kan styrke kvaliteten på områder som er avgjørende for utviklingen av tilbudet.

Tidligere NSB, som nå heter Vy, har fått en klar tilbakemelding gjennom denne anbudsrunden: Selskapet er ikke konkurransedyktig nok. Det må lære av sitt svenske søsterselskap hvis dette skal bære fremover.

Neste slag står om pakke 3, Bergensbanen og Vossebanen og dernest pakke 4, lokaltrafikken rundt Oslo. Taper Vy disse anbudene, kan den gamle jernbanegiganten risikere å miste muligheten til å komme tilbake som en stor aktør.

Vy kan selvsagt bli reddet av et nytt politisk flertall, som målbærer en ideologisk motstand mot konkurranseutsetting, men det vil uansett bare være et midlertidig pustehull. Det kan heller ikke være særlig motiverende å vite at man overlever på grunn av politisk omsorg, og ikke på grunn av dyktighet.

Les mer om

 1. Aftenposten mener
 2. Transport
 3. SJ
 4. Tog
 5. Vy
 6. Jernbane
 7. Jernbanereformen