Leder

Aftenposten mener: Staten må kreve åpenhet fra Equinor

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Etter at Dagens Næringsliv fortalte historien om hvordan Equinor har tapt over 200 milliarder kroner i USA, har kritikken haglet.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) har kalt Equinor-sjefene inn på teppet for å redegjøre for USA-tapene. «Dette var ikke noe hyggelig å lese», var hennes umiddelbare kommentar til Dagens Næringslivs reportasje.

De store tapene er i seg selv ille nok – i hvert fall hvis den lave oljeprisen vedvarer. Dersom prisen på olje og gass styrker seg, vil investeringene kunne bli mindre ulønnsomme. Investeringer i et slikt marked har lang horisont, og det er ikke sikkert at tapene i det lange løp vil beløpe seg til så mye som 200 milliarder kroner.

Men det virkelig bekymringsfulle med denne saken er den lange rekken av presumptivt godt informerte og involverte mennesker som nå står frem og sier at de er overrasket over avsløringene fra Dagens Næringsliv. Det vitner om svakt eierskap. De blodrøde tallene fra USA er ikke noe nytt. Equinors årsrapporter helt tilbake til 1972 ligger tilgjengelige på selskapets hjemmesider. Tapene har vært omtalt år etter år.

Selv om Torgrim Reitan forsikrer om at selskapet har ryddet opp og innført bedre rutiner med internkontroll, er det foreløpig ikke kommet noen signaler om at selskapet endrer sin investeringsstrategi generelt. Debatten om hvordan selskapets eierskap har vært håndtert, tvinger seg derfor frem.

Først nå, seks år etter at Finanstilsynet anbefalte det, sier Equinor endelig ja til å publisere kvartalstall løpende for virksomheten i USA. Det er ikke et øyeblikk for tidlig.

Større åpenhet ved å skille ut USA-satsingen i rapporteringen burde vært innført for lenge siden. Det burde ikke minst vært et krav fra eiere og styre. Uansett hvor mye staten eier, må den som eier, bidra ved å stille krav om åpenhet og sørge for at røde mapper fra internrevisorer blir fulgt opp.

Det bør også belyses hvordan Equinor har orientert styret og eierne om de kostbare og ulønnsomme utenlandsinvesteringene i årene som er gått. Det er mye å lære av denne saken, men viktigst av alt er å lære hvordan man kan hindre at noe slikt skjer igjen.

Les hele saken med abonnement