Leder

Aftenposten mener: Renteoppgangen bør hilses velkommen av alle

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Sentralbanksjef Øystein Olsen er ventet å sette opp styringsrenten fra 0,5 prosent til 0,75 prosent torsdag.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Torsdag setter Norges Bank etter all sannsynlighet opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Det blir en uvant øvelse.

Faktisk må man helt tilbake til mai 2011 for å finne forrige renteheving, og perioden med uvanlig lave renter, som ble utløst av finanskrisen, har vart i nesten ti år.

For mange unge nordmenn er tanken på noe annet enn 2–3 prosent i boligrente fremmed. I hele sine voksne liv har de aldri opplevd noe annet. I årene fremover legges det opp til en rekke rentehevinger. Norges Bank anslår at den gjennomsnittlige boliglånsrenten vil nærme seg 4 prosent i løpet av 2021, opp fra rundt 2,5 prosent i dag.

Den varslede renteoppgangen bør først og fremst sees på som et sunnhetstegn. Norsk økonomi kan nemlig gå gode år i møte. Lønnsveksten ligger an til å ta seg opp og en større andel av befolkningen er ventet å komme i jobb. Også oljeinvesteringene ser ut til å øke kraftig neste år.

En årsak til at renten nå settes opp er ønsket om å dempe veksten i nordmenns gjeld. Størrelsen på gjelden målt i forhold til husholdningenes inntekt er på et historisk høyt nivå og gir grunn til bekymring. Innstramningene i reglene for bankenes utlånspraksis har trolig bidratt til å dempe gjeldsveksten noe, men det går en grense for hvor mye som kan løses med reguleringer alene.

Ifølge bankenes egne spørreundersøkelser oppgir mange at de ikke har økonomi til å tåle selv en liten renteoppgang. Én av seks sier de ikke tror at boliglånsrenten skal opp i 2018. Det betyr at flere kan vente seg en snarlig realitetsorientering. Noen vil også måtte belage seg på å legge om forbruket.

Samtidig tegner prognosene til SSB, Norges Bank og de største kommersielle bankene et noe lysere bilde enn spørreundersøkelsene. De anslår at norske husholdninger stort sett er godt rustet til å takle økt rente. Dessuten legger sentralbanken opp til å heve renten i et moderat tempo, noe som gir folk godt med tid til å tilpasse seg.

Hadde styringsrenten fortsatt blitt holdt på dagens nivå i årene fremover, kunne det skapt ubalanser i økonomien og økt faren for overoppheting, bobler og krakk. Det er ingen nordmenn tjent med, heller ikke dem med store lån. Renteoppgangen bør derfor hilses velkommen av alle.

Les mer om

  1. Økonomi
  2. Bank
  3. Gjeldsvekst
  4. Lån
  5. Rentemøte
  6. Privatøkonomi
  7. Norges Bank