Aftenposten mener: Israel må begrunne sin utestengelse av Gilbert

  • Aftenposten Redaksjon
Israelske myndigheter nekter Mads Gilbert innreise til Gaza for å følge opp krigsskadete pasienter.

Israelske myndigheter nekter den norske legen Mads Gilbert innreise til Gaza og oppgir «sikkerhetsgrunner» som årsak til utestengelsen.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Gilbert var i oktober på vei tilbake til Shifa-sykehuset for å følge opp sine pasienter og sine forskningsprosjekter der, men ble stoppet av israelske soldater på grensestasjonen.

Israel nekter å forklare hvorfor Gilbert knyttes til sikkerhetsutfordringer, men understreker at beslutningen ikke har med «Gilberts antiisraelske og antisemittiske uttalelser» å gjøre.

Israels hemmelighold utløser spekulasjoner om koblinger mellom ytringer og innreise

Det er for lettvint. Gilbert og norske myndigheter bør få en nærmere forklaring på en beslutning som hindrer Gilbert i et viktig medisinsk arbeid.

GILBERT har gjennom de siste 30 årene gjentatte ganger reist til Gaza og gitt medisinsk hjelp til palestinere som er rammet av israelernes bombing. Samtidig har han vært en hyppig brukt kilde av norske og internasjonale medier, fordi han som øyenvitne har kunnet gi oppdaterte rapporter.

Den norske legen har aldri lagt skjul på sitt radikale politiske ståsted og sin sympati for det palestinske folk. Han har gitt opplysninger om faktiske hendelser som antall skadede og drepte, men også kommet med svært kritiske kommentarer om Israels krigføring og hvilke konsekvenser den har hatt for sivilbefolkningen. Gilbert er både lege og aktivist.

Det er legitimt. Gilbert kan benytte sin ytringsfrihet. Israelske myndigheter må gjerne mene at mediene har brukt Gilbert ukritisk, slik den israelske ambassaden i Oslo ga uttrykk for i et åpent brev til norske medier i sommer. Det er medienes ansvar å kontrollere hans faktiske opplysninger og bringe inn stemmer som har et annet syn på ansvars— og årsaksforhold i den langvarige og blodige konflikten.

SETT FRA israelske myndigheters ståsted er det ikke vanskelig å forstå at Gilbert oppleves som en brysom person de ikke ønsker i Gaza. Han har i årtier fortalt en helt annen historie om ansvarsforhold og konsekvenser av ødeleggelsene der enn det bildet israelske myndigheter har gitt. Det er en alvorlig kortslutning hvis Gilberts politiske aktivisme skal stå i veien for det nødvendige arbeidet som lege i Gaza.

Vi vet ikke om det er en sammenheng, men Israels hemmelighold utløser spekulasjoner om det. Det er svært uheldig, og norske myndigheter, som bidrar sterkt til gjenoppbyggingen av Gaza etter krigen i sommer, kan ikke akseptere slike koblinger.

NORSKE MYNDIGHETER har bedt Israel omgjøre sin beslutning om utestengelse av Gilbert fra Gaza. UD har blant annet påpekt at den humanitære situasjonen i Gaza fortsatt er vanskelig, og at det er behov for helsearbeidere.

Gilbert oppfatter utestengelsen som et ledd i det han kaller Israels kampanje mot ham. Også på dette punktet skaper Israelernes taushet grunnlag for spekulasjoner som går i den retningen. Så finnes det situasjoner der det er vanskelig å gå i detalj om hva sikkerhetsrisikoen går ut på. Men det kan ingen vurdere når Israel håndterer saken på denne måten.

Les også: