Leder

Aftenposten mener: Ja til kortere eksamensperiode

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Målet må være at hele skoleåret utnyttes til skolens kjerneoppgave, skriver Aftenposten på lederplass.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Elever ved mange norske skoler får ikke det antallet undervisningstimer de har krav på.

Det var funnet i en rapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) som ble lagt frem i fjor.

Eksamensperioden ble da trukket frem som den viktigste årsaken til at undervisningstimer faller bort. For eksempel sa ca. 3 av 4 lærere at de forsøker å gjennomføre vanlig undervisning i eksamensperioden, men hver tredje lærer mente at dette stort sett ikke fungerer.

Situasjonen er uholdbar. Elevene skal selvfølgelig få det antallet timer som kreves i de enkelte fag.

Les også

  1. Ny rapport: Én av ti skoler planlegger med for få timer – elever får ikke den opplæringen de har krav på

  2. Aftenposten mener: Elevene skal ha de timene de har krav på

Kortere periode

Torsdag presenterte en arbeidsgruppe ledet av utdanningsdirektør Anne Hjermann hos Fylkesmannen i Hordaland, sine anbefalinger for å bøte på problemet.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fikk blant annet råd om å forkorte dagens eksamensperiode på VG3, det avsluttende skoleåret, fra ti til fem dager.

I dag er det slik at elevene skal ha vanlig undervisning mellom tre eksamener. Det fører til halvtomme klasserom og mindre motiverte elever i perioden. Ved å samle eksamenene frigjøres en undervisningsuke ekstra. Samtidig slipper skolene å gjennomføre undervisning i selve eksamensperioden. Dette er et fornuftig forslag, selv om det fører til at ordningen kan bli noe mindre fleksibel for privatister.

Den bredt sammensatte gruppen har også kommet med konkrete forslag til hvordan endringene kan gjøres. For eksempel er alternativet om en jevnere eksamensbelastning over de tre videregående årene et interessant forslag.

Med denne løsningen vil elevene ha én eksamen på VG1, to på VG2 (sidemål og ett annet fag) og to skriftlige og en muntlig eksamen på VG3.

Les også

Utvalg anbefaler å skyve eksamensperioden nærmere sommeren og korte den ned til fem dager

Skyves nærmere sommeren

I tillegg foreslår utvalget at eksamensperioden skyves nærmere sommeren slik at det blir mer tid til undervisning mellom russetiden og eksamen. Utvalget vil dermed beholde eksamensperioden etter 17. mai og ikke flytte den til før russefeiringen.

Debatten om russetid og eksamen er årelang. Flere har tidligere forsøkt å gjøre endringer uten hell. For eksempel står det i Høyres program at partiet vil «Flytte skriftlig eksamen for avgangskullet til før 17. mai, uten å redusere det totale antall undervisningstimer». En slik løsning vil kreve et kortere og mer intensivt skoleår.

Her er det grunn til å minne om at hensynet til opplæring må komme først. Det er viktigere at elevene får så mye og god undervisning som mulig enn at skolen tar hensyn til en privat fest.

Målet må være at hele skoleåret utnyttes til skolens kjerneoppgave – opplæring av elevene.

Les mer om

  1. Leder
  2. Eksamen
  3. Undervisning
  4. Russetid
  5. Utdanningsforbundet
  6. Torbjørn Røe Isaksen