Leder

Anonymt?

Datasikkerhet er et brennhett tema som angår alle som på en eller annen måte beveger seg elektronisk - det vil si de fleste i Norge.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Sikkerhetskoordinator Per Øyvind H. Thorsheim i EDB Business Partner reiser en helt sentral problemstilling i debattinnlegget "Er anonyme undersøkelser anonyme?" Her advarer han mot å delta i undersøkelser fra arbeidsgiver eller andre med mindre avsenderen redegjør eksplisitt for sikkerhetsforholdene rundt undersøkelsen.Thorsheims erfaring er at undersøkelser kjøpes eksternt, uten krav til sikkerhet. Resultatet kan være at private opplysninger blir sendt i ukryptert form til et tredjeparts selskap i utlandet.Det er all grunn til å ta Thorsheims advarsler på alvor. Selv om de fleste slike undersøkelser innebærer "uskyldig" kartlegging av arbeidsforhold eller kundetilfredshet, er prinsippet om anonymitet helt avgjørende. Datasikkerhet er etterhvert blitt en helt sentral del av vår hverdag, og datasikkerhet som vitenskap er foreløpig på ungdomsstadiet i modenhet. Vår bevissthet rundt fenomenet er sannsynligvis på barnestadiet. Det er det grunn til å reflektere over.Hovedansvaret for sikkerheten ligger likevel hos bedriftene som utfører undersøkelsene, samt selskapene som leverer tjenestene. Tiltak som kryptering og konkret kontaktinformasjon bør ikke være noen uoverkommelig utfordring for kunder eller leverandører av slike undersøkelser.

Les mer om

 1. Ledelse

Relevante artikler

 1. LEDER

  Aftenposten mener: Monica Mæland viser sviktende dømmekraft

 2. LEDER

  Aftenposten mener: Et skritt i riktig retning i kampen mot hatprat

 3. LEDER

  Aftenposten mener: Regjeringsmedlemmer har større ansvar for den offentlige debatten enn friteatergrupper har

 4. LEDER

  Aftenposten mener: Varslingssaker ved OUS må håndteres av OUS

 5. LEDER

  Aftenposten mener: Barnehagen er en integreringsmaskin

 6. LEDER

  Aftenposten mener: Venstre sier A, men ikke B, om EØS-avtalen