Leder

Aftenposten mener: Utbyggerne må ses i kortene

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Det er ikke for treg og byråkratisk saksbehandling det klages over denne gangen, men snarere det motsatte.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Lederen av kontrollutvalget i Oslo bystyre vil iverksette granskning av Plan- og bygningsetaten i Oslo.

«Naboer mange steder i byen har kommet med så mange påstander og så mye tilsynelatende god dokumentasjon av avvik, at vi bør ta det på alvor», sier Ola Kvisgaard (H) til Aftenposten.

Kvisgaard finner det «ikke unaturlig» å sette kommunerevisjonen i gang med undersøkelser av hvordan Plan- og bygningsetaten (PBE) gjør jobben sin. Hans partifelle Pia Farstad von Hall hevder også at det rundt i byen er «sterk frustrasjon over underlige dispensasjoner til fordel for utbyggere».

En annen type klager

Klaging på byggebyråkrater har lange tradisjoner i norsk lynne og politikk – langt ut over Oslos grenser. Nyversjonen av Norske byggeklosser er for tiden blant de klart mest sette kinofilmene, 46 år etter Bjørn Sand og Rolv Wesenlunds elleville raljering over den lille husbyggers møte med håndverkere og byråkrater. Frp er spøkefullt blitt omtalt som en bred allianse av folk som har tapt i bygningsrådet, og også for Høyre har effektivisering og nedkorting av saksbehandlingstider vært en fanesak i mange kommunevalgkamper.

Interessant nok er det ikke treg og byråkratisk saksbehandling det klages over denne gangen, men snarere det motsatte: For lite offentlig tilsyn og kontroll i byggesaker. For liten evne eller vilje til å titte utbyggerne i kortene, etterprøve at byggesøknader oppfyller kravene i regelverket, og at de godkjente tegningene faktisk blir fulgt når byggingen er i gang.

Oslo vokser fort. I mange deler av byen er det sterk og forståelig bekymring over at utviklingen går for fort, ikke minst i strøk som omfattes av den såkalte «knutepunktstrategien» med satsing på høy arealutnyttelse nær viktige holdeplasser for kollektivtrafikk.

Ingen skal finne seg i juks

Ønsker og synspunkter fra naboer må ofte settes til side i reguleringssaker. Det ligger i saksbehandlingens natur, og naboer må finne seg i det. Men naboer skal slett ikke finne seg i tilsnikelser og regelbrudd fra utbyggeres side.

Byråden for byutvikling, Hanna Marcussen fra Miljøpartiet De Grønne, har «ingen indikasjoner» på at det har foregått ulovligheter i saksbehandlingen, og bemerker at tvistesakene er innklaget til Fylkesmannen.

Likevel vil det være overraskende og ufornuftig dersom de rødgrønne byrådspartiene skulle motsette seg den gjennomgangen som nå foreslås fra opposisjonshold. Det er i alle partiers og velgeres interesse å føle trygghet for at lover og regler blir fulgt på den enorme byggeplassen Oslo.

Les mer om

  1. Oslo
  2. Byutvikling
  3. Politikk