Leder

Aftenposten mener: Uryddig opptreden av stortingspresidenten

  • Lederartiklene Skrives Av Aftenpostens Kommentatorgruppe. Gruppen Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen.
Stortingspresident Olemic Thommessen (H).
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Dagens Næringsliv avslørte lørdag hvordan stortingspresident Olemic Thommessen har misbrukt både sin posisjon, og statsministerens navn, i et brev til britiske skattemyndigheter.

Thommessen har beklaget overfor statsministeren, men fraværet av rolleforståelse er så graverende at saken bør få et etterspill.

Kamp om penger

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) har i flere år arbeidet for å få kontroll på formuen til den avdøde scenografen Maria Bjørnson. Formuen skal, ifølge DN, være på omtrent 200 millioner kroner. Siden 1980-tallet har pengene vært plassert i skatteparadiset Guernsey.

Thommessen ønsker imidlertid at pengene skal overføres til et fond i Norge og et fond i London. Fondene skal gi penger til kultur og veldedighet.

Det finnes andre krefter som ønsker noe annet, og forvalteren Butterfield Bank sitter fortsatt med kontrollen.

Brev til britiske myndigheter

Dette er bakgrunnen for at stortingspresidenten i 2014 skrev et brev til Lin Homer, toppsjefen i HM Revenue & Customs (HMRC).

I brevet skriver han at forvalterne av fondet på Guernsey er under etterforskning, og han ber toppsjefen i HMRC, den britiske regjeringens etat for innkreving av skatter, sørge for at bevis sikres.

Trakk inn statsministeren

I tillegg understreker Thommessen at han opptrer som privatperson, men opplyser om at han er stortingspresident i Norge. Deretter skriver han at statsministeren også har kommet med en uttalelse om saken, og at hun støtter hans forsøk på å få til en rettferdig løsning.

Riktignok har også denne påstanden et vedheng om at Thommessens krav om etterforskning ikke er et anliggende for den norske regjeringen, men bildet er likevel klart: Stortingspresidenten, som er konstitusjonelt nummer to i landet etter Kongen, har misbrukt både sitt verv og statsministerens posisjon i en privatsak.

«Flat som en pannekake»

Saken blir ikke bedre når det blir klart at Thommessen likevel ikke hadde statsministeren bak seg. Solberg understreker at hun kun kjente saken på «overordnet nivå». Stortingspresidenten beklager at han har gitt et uriktig bilde av statsministerens rolle og legger seg «flat som en pannekake».

Det synes å være nok for kontrollkomiteens leder Martin Kolberg (Ap) og medlem av komiteen Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Det er naivt å tro at statsministeren nevnes tilfeldig

Ikke tilstrekkelig

En skriftlig beklagelse i en e-post til Dagens Næringsliv, for deretter å nekte å kommentere saken videre, oppleves ikke som en tilstrekkelig redegjørelse. Stortingspresidenten har blandet kortene så til de grader.

Thommessen har riktignok understreket i brevet at han skriver som privatperson, men dette undergraves av at han både nevner sitt eget verv og statsministerens støtte. Det er naivt å tro at statsministeren nevnes tilfeldig. Selvfølgelig brukes Erna Solberg for å styrke Thommessens privatsak når han skriver til britiske skattemyndigheter.

Når det i tillegg viser seg at Solberg ikke kjente til saken, fremstår det hele som mildt sagt lurvete.

Skriftlig redegjørelse

Overtredelsen er så alvorlig, og rolleforståelsen så kritikkverdig, at hendelsen i første omgang må resultere i en skriftlig redegjørelse til Stortinget.

En stortingspresident bør – og skal – ha en bedre forståelse av skillet mellom privatsak og offentlige roller enn det Thommessen har vist i denne saken.

Interessert i flere ledere fra Aftenposten? Her er et utvalg:

Les også

  1. Aftenposten mener: Abortloven står sterkt

  2. Aftenposten mener: Nødvendig enighet mellom EU og Tyrkia om fyktninger

  3. Aftenposten mener: Etterlengtet pålegg fra Riksadvokaten

  4. Aftenposten mener: EU vil ha Tyrkia både innenfor og utenfor

  5. Aftenposten mener: Riktig avgjørelse om Utøya-minnesmerke

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Ledelse