Aftenposten mener: Taushet er gull

Byråd Inga Marte Thorkildsen får kritikk for å ha brukt taushetsbelagt materiale til mediehåndtering, og mener nå at det er «viktig at personsensitive opplysninger ivaretas på en god og forsvarlig måte».
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) har skaffet seg ulovlig tilgang til taushetsbelagte personopplysninger i en barnevernssak for å forberede seg på kritikk fra mediene, mener Datatilsynet. Nå varsler de bøter dersom rutinene ikke skjerpes.

Det var Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester som innhentet de taushetsbelagte opplysningene fra barnevernet etter at barnets mor hadde varslet om kritikkverdig behandling. Byrådsavdelingen hevder at hensikten med å hente ut opplysningene var å føre tilsyn med barnevernet. De har imidlertid ikke klart å dokumentere påstanden, og blir heller ikke trodd. Datatilsynet mener at hensikten med å hente ut opplysningene var at de skulle brukes til å forberede Thorkildsens mediehåndtering i saken, og at byrådsavdelingen har gjort seg skyldig i lovbrudd på flere punkter.

Det er ikke første gang Thorkildsen har opptrådt uforstandig i omgang med taushetsbelagte opplysninger. I 2012, da hun var barne-, likestillings- og inkluderingsminister, la hun ut en syvårings diagnose på Facebook i forbindelse med en incestsak.

Tillit er en viktig, men skjør ting. Det er vanskelig å se for seg en nær relasjon uten tillit. Problemet med en slik lemfeldig omgang med taushetsbelagte opplysninger, er derfor at den bryter ned befolkningens tillit til samfunnsinstitusjoner som er helt avhengige av den samme tilliten for å kunne hjelpe. Åpner du deg for en barnevernsarbeider eller behandler, skal du slippe at en byråd og dennes ansatte får gjengitt fortrolige opplysninger og samtaler med den hensikt at byråden skal ta seg godt ut i mediene. Utredes du medisinsk på et sykehus, skal du slippe å få diagnosen din publisert på Facebook av en statsråd.

At familien i denne konkrete barnevernssaken har mistet tilliten til barnevernet, er opplagt. Det er også det faktum at rutinene må skjerpes.

Thorkildsen sier nå at denne saken har vært «nyttig læring», at det er «viktig at personsensitive opplysninger ivaretas på en god og forsvarlig måte», og lover at byrådsavdelingen vil skjerpe sine rutiner. Det er bra. Men det ingen har snakket om så langt i denne saken, er barnevernets selvstendige ansvar for forsvarlig håndtering av taushetsbelagt informasjon. Deres utlevering av opplysninger i denne saken kan også ha vært ulovlig.

Tommelfingerregelen for omgang med personsensitive opplysninger er enkel, og lik for både Inga Marte Thorkildsen og barnevernet: Tale er i beste fall sølv – taushet er gull.