Leder

Aftenposten mener: Lik klagerett for alle veteraner

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Norske ISAF-soldater på oppdrag i Faryab-provinsen i det nordre Afghanistan.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Behandlingen av krigsveteraner i Norge har en lite ærefull historie. Heldigvis er mye blitt bedre, og i dag er det bred politisk enighet om at personer Norge har sendt til krigssoner, skal ivaretas.

Derfor er det underlig å bevitne diskusjonen om klageadgang for veteraner skadet etter 2010. Mandag ble det gjennomført en åpen høring i utenriks- og forsvarskomiteen i saken, etter forslag fra SV og Rødt.

Veteraner som er blitt psykisk skadet som følge av tjenesten, kan i dag søke erstatning gjennom en særskilt kompensasjonsordning. Ordningen inneholder en bestemmelse om at vedtak som fattes av Statens pensjonskasse, kan påklages til en særskilt nemnd utpekt av Forsvarsdepartementet. Men denne klagemuligheten eksisterer bare for personell skadet frem mellom 1978 og 2009.

Blir man skadet etter 2010, slår Forsvarsloven § 55 eksplisitt fast at slike vedtak ikke kan klages på.

  • Les Harald Stanghelle: Først var fedrelandet stolt over veteranenes innsats. Så ble Norge deres argeste motstander.

Spesialordning

Forsvarsdepartementet hevder at de som er skadet etter 2010, ikke har de samme utfordringene knyttet til kravene til bevis og årsakssammenheng. Hendelsene er av nyere dato.

Det er naturligvis mer krevende å bevise hendelsesforløp og dokumentere helseplager når operasjonen skjedde for flere år, for ikke å si tiår, siden. Men tidsaspektet er ikke noe som kommer til å endre seg. Skader som skjedde i 2011, vil kanskje ikke vise seg før i 2030. Det er dessverre slik psykiske krigsskader opptrer.

Regjeringen ønsker å utrede en klagemulighet til Finansklagenemda for denne gruppen. Spesialordninger for særskilte grupper er ikke ideelt. Også veteraner bør helst bli ivaretatt innenfor de samme instanser som andre borgere.

Kompetanse

Likevel virker det unødvendig byråkratisk og tungvint å ha to separate ordninger for samme gruppe mennesker basert på et tidsskille ingen ser ut til å kunne forklare. Det logiske er å utvide ordningen alle parter er fornøyde med i dag.

Den særskilte klagenemnda har for eksempel spesialkompetanse på krigsskader. Denne kompetansen finnes ikke i Finansklagenemda.

Saker der det er tvist om årsakssammenheng, avvises av Finansklagenemda. Det sier seg selv at det også i fremtiden vil være usikkerhet knyttet til årsakssammenheng i krigssoner.

Skal ivaretas

Klageordningen har medført at flere veteraner har fått belyst saken sin på nytt, og fått den økonomiske kompensasjonen de har krav på. Totalt er det utbetalt over 1, 3 milliarder kroner i kompensasjon til veteraner. Det er et høyt beløp, men det er ikke i veteraners erstatningssaker Norge skal spare penger.

Personer som sendes i krig på Stortingets ordre, skal aldri være i tvil om at de blir ivaretatt på en god og verdig måte om uhellet er ute eller en skade oppstår.

Det burde selvfølgelig være tilfellet uavhengig av om man ble skadet 31. desember 2009 eller 1. januar 2010.

Les mer om

  1. Leder
  2. Finansklagenemda
  3. Forsvarsdepartementet
  4. Krigsveteraner