Leder

Aftenposten mener: Å kvitte seg med Theresa May løser lite

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Statsminister Theresa May risikerer å få et mistillitsforslag mot seg denne uken.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Utkastet til skilsmisseavtale med EU, som ble forhandlet ferdig i forrige uke, er ikke blitt tatt godt imot i Storbritannia.

En rekke regjeringsmedlemmer har trukket seg i protest mot avtalevilkårene, og som om ikke det var nok, vil mange av Mays egne partifeller fremme et mistillitsforslag mot henne.

Avstemningen over Mays fremtid blir utløst hvis tallet på konservative representanter som leverer inn brev der de uttrykker sin manglende tillit til partilederen, når 48.

Av alle mulige utfall av brexit fremstår «no deal» som det verste.

En mistillitsvotering vil være en stor ydmykelse for May, men den trenger ikke å bety at hun blir felt. Til det trengs nemlig 158 stemmer, halvparten av de konservative representantene i parlamentet.

Det er vanskelig å forstå hva det konservative partiet vil oppnå med å kvitte seg med May. Skilsmisseavtalen bærer preg av å være et kompromiss som ikke får hjertene til å banke i noen leire, men det er liten grunn til å tro at en annen partileder skal kunne forhandle frem vilkår som er vesentlig bedre.

Mange EU-motstandere mente at Storbritannia kunne få både i pose og sekk: Full tilgang til det indre marked, full kontroll over egne grenser og lover og full frihet til å inngå handelsavtaler verden over. I realiteten har det hele tiden vært klart at britene må gjøre avveininger mellom graden av tilgang til EUs marked og graden av selvråderett.

Les også

May-regjeringen vakler. Ett kritisk punkt gjør brexit-avtalen umulig å svelge. | Øystein K. Langberg

Mays avtale er et uttrykk for dette. Her har hun blant annet sagt ja til at hele Storbritannia skal forbli i EUs tollunion på ubestemt tid – uten mulighet til å gå ut uten EUs samtykke. Det er åpenbart en smertefull avståelse av suverenitet, men løsningen oppnår to viktige ting: At det ikke kommer en ny «hard» grense mellom Irland og Nord-Irland, og at Nord-Irland fortsatt er integrert i den britiske økonomien på linje med Wales, Skottland og England.

Enhver løsning som skal godtas av både EU og av det britiske parlamentet, må oppfylle begge disse kravene. Det legger sterke begrensninger på handlingsrommet til enhver britisk leder, enten det er Theresa May eller andre.

EU-motstandere som ønsker seg vilkår som er radikalt forskjellige fra dem May har forhandlet frem, må sannsynligvis sikte seg inn på å forlate EU uten avtale. Det vil gi Storbritannia langt mer spillerom når det gjelder irskegrensen, men kan i verste fall føre til at volden på øya igjen blusser opp. Det kan også få store negative konsekvenser for britisk økonomi.

Av alle mulige utfall av brexit fremstår «no deal» som det verste.

Les mer om

  1. Brexit
  2. Storbritannia
  3. Dominic Raab
  4. Theresa May
  5. EU