Leder

Gratulerer med dagen, Kim Friele!

  • Aftenposten Redaksjon
afp000881389.jpg
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Kjernen i homokampen er at alle mennesker skal få velge hvem de vil elske, og hvem de skal få dele livet med. Ingen stat skal blande seg inn i hvordan et menneske elsker, eller lever ut sin kjærlighet. Karen Christine (Kim) Friele har vært sentral i den kampen i Norge, og kan feire sin 80-årsdag i dag vel vitende om at stadig større deler av verden går fremover.

Det fikk vi en bekreftelse på i helgen, da folkeavstemningen i Irland endte med et tydelig ja til likekjønnede ekteskap.

SAMTIDIG SER VI at klokken skrus tilbake i andre land, som i Russland. Innpakket i en slags autoritær populisme har kampen mot homofiles rettigheter vokst frem som viktig for blant andre president Vladimir Putin. Det er et stort tilbakesteg, og viser at kampen mot statlig innblanding i menneskers livsvalg fremdeles hører hjemme i internasjonale diskusjoner og toppledertreff.

Kim Friele sier selv at kampen har preget henne. Det er ikke rart. Hun har levd gjennom alle trinnene på veien mot flere rettigheter for homofile. Helt fra hun fant ut hvem hun selv var, og måtte konstatere at det var ulovlig å være henne, til i år, da loven mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet trådte i kraft.

FØRST I 1972 kom lovendringen som gjorde det mulig for Kim Friele og alle andre homofile å være seg selv, og ta grunnleggende valg i livet, som et partnervalg er. Men først i 1982 ble homofili avskaffet som diagnose av Sosialdepartementet, noe som illustrerer hvor seig denne prosessen har vært. Ikke et eneste gjerde er passert uten kamp.

Friele var også hjertelig til stede da Partnerskapsloven kom i 1993, og fikk fortjent honnør da den nye ekteskapsloven kom i 2008.

I LØPET AV disse årene er det blir lettere å være annerledes i Norge. Men vi er ikke i mål, noe reaksjonene på 17-år gamle Jakob Semb Aasmundsens 17. mai-tale i Tønsberg illustrerer. Han er åpent homofil, og takket for romsligheten som gir ham muligheten til å være det. Reaksjonene fra flere i publikum vitner om at aksepten ennå ikke er stor nok, at flere fremdeles mener at enkelte livsvalg ikke er greit. Forståelsen for at et åpent, liberalt samfunn skal ha plass til en stor variasjon av levemåter er ikke god nok.

Igjen, det minner oss om hva homokampen dypest sett handler om, nemlig den opplagte retten til å elske den man vil. Den retten har mange, men på langt nær mange nok.

Kim Friele sto for lenge alene i sin kamp, men den ga resultater. Gratulerer med 80-årsdagen og alle seirene underveis, Kim Friele.

Les mer om

  1. Ledelse