Leder

Telenor må voktes

TELENOR posisjonerer seg. Fremtidens teknologi vil gjøre det vanskeligere å melke mono-<br></br>polet, som selskapet arvet da det ble privatisert og børsnotert for syv år siden.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det hittil siste skrittet er at Telenor nå velger å tre ut av det norske samarbeidet for utveksling av trafikk på Internett (NIX).NIX kan sees på som et nasjonalt veikryss med åpne innkjørsler fra alle nettleverandører. Telenor posisjonerer seg nå for en situasjon der betalingssterke aktører får kjøre fortere enn andre på motorveien internett.

INTERNETTSPESIALIST og universitetslektor Gisle Hannemyr er blant de mange kritikerne. Han trekker parallellen til det som nå skjer på TV-fronten, der Telenor, NRK og TV2 i praksis bestemmer hvilke kanaler norske seere får tilgang til gjennom bakkenettet. "Er vi heldige, blir det akkurat som kabelfjernsynet. Jeg frykter at det blir mye, mye

verre", sier Hannemyr.Telenor hevder selv at kundene ikke kommer til å merke noe til utmeldingen av NIX, men

taler så langt med to tunger. Selskapet skal fortsatt være nettnøytralt, men vil ha mulighet til

å ta betalt for å sikre båndbredde til enkelte

aktører. Slik tale er lite troverdig.

DET ER NOEgrunnleggende problematisk med Telenor. Problemet er ikke at ledelsen jobber for å maksimere selskapets profitt — det gjør enhver ledelse. Problemet er at privatiseringen og børsnoteringen skjedde uten at telenettet ble skilt ut i et eget selskap. Slik kan den tidligere monopolsituasjonen melkes, noe som koster både konkurrenter og kunder dyrt.Regjeringene i Sverige og Danmark har forstått dette, og arbeider nå med å skille ut nettet hos henholdsvis TeliaSonera og TDC.Like ille er Telenors incentiv for å dempe produktutviklingen, for å forlenge sin fordelaktige monopolsituasjon i Norge. Fastnettet befinner seg i solnedgangen, og Telenor har alt å tjene på å gjøre solefallet så langsomt som mulig. Et eksempel er hvordan selskapet klamret seg til den nå døde teknologien ISDN, mens det langt mer levedyktige ADSL forlengst var rullet ut i andre land. Slik mister norske telebrukere tilgangen til de beste produktene.

NORSKE MYNDIGHETER bør ha ansvaret for å skaffe landet vei, kloakk, vann og telenett.

Telenor har dermed et samfunnsmessig ansvar som selskapet ikke har noen økonomisk interesse av å ta.Derfor må selskapet voktes. Hele tiden. Av Post- og teletilsynet. Av Konkurransetilsynet. Og ikke minst av den til enhver tid sittende

regjering.

Les mer om

  1. Ledelse