Aftenposten mener: Stø kurs for norske fiskere

De mest fryktede endringene uteble i gårsdagens stortingsmelding. Enkelte punkter står likevel i veien for fiskerlykken.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

På Stortingets siste dag før ferien la fiskeriminister Harald T. Nesvik frem stortingsmeldingen Et kvotesystem for økt verdiskaping – En fremtidsrettet fiskerinæring. Det er blitt en stortingsmelding som staker ut en ny kurs i flere store stridstemaer, og som vil få betydning for kystsamfunnene og maten de produserer.

Det mest omtalte stridstemaet har vært såkalt strukturering, altså sammenslåing av kvoter. Litt forenklet kan en si at det handler om at et fartøy kan kjøpe et annet fartøys kvote. Fartøyet som solgte kvoten, forsvinner da ut av fisket. Denne ordningen videreføres i meldingen, riktignok med en litt annen innretning. En større endring er opprettelsen av en statlig kvotebeholdning med kvoter som kan leies ut og skaffe staten inntekter den ikke har i dag.

Det andre stridstemaet har vært pliktsystemet.

«Pliktsystemet har vært prøvd og forsøkt tilpasset gjennom flere tiår, men har ikke fungert. Det er de fleste enige om», sa daværende fiskeriminister Per Sandberg (Frp) til NRK da han for to år siden forsøkte å skrote hele ordningen.

Da ble det lurveleven i Kyst-Norge.

Pliktsystemet kobler bestemte fartøyer og produksjonsanlegg sammen. Trålerne plikter å ringe sin primærkontakt når de har fisk å selge, deretter regionen (tre regioner blir nå slått sammen til én). Anleggene plikter på sin side å bearbeide fisken. Hensikten med ordningen er å sørge for å beholde næring, arbeidsplasser og aktivitet langs kysten. Hvorvidt det har fungert etter hensikten, kan diskuteres. Men Sandbergs forslag utløste i alle fall heftige protester i Kyst-Norge og endte i papirkurven. Sandberg advarte imidlertid fiskerne mot å innkassere seieren for tidlig og gjorde det klart at kampen ikke er over.

Pliktsystemet er derfor et av punktene det har vært knyttet en del spenning til før fremleggelsen av fredagens stortingsmelding. Det ble imidlertid ingen store endringer på dette området heller. Fiskerne kunne dermed puste lettet ut. Lederen for Fiskarlaget Nord, Roger Hansen, kalte sogar meldingen «en innertier» i publikasjonen Kyst og fjord.

Fiskere som har investert i kvoter og må avgi noe av dem til statens nye kvotebeholdning, vil naturlig nok oppleve at det går ut over fiskelykken.

I det store bildet er det imidlertid en pølse i slaktetiden. Eller en stingsild i trålen, for å holde oss til fiskemetaforer. Men bråk blir det nok likevel. For den er jo alltid stor, den fisken som slipper unna.