Aftenposten mener: Oslo må rydde opp i sparkesyklene

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Sparkesyklene gjør transporttilbudet i byen større og mer fleksibelt. Men kommunen må passe på at ulempene ikke blir større enn fordelene.

Turene med elsparkesykkel i Oslo erstatter i hovedsak gåturer og reiser med kollektivtransport. Det var konklusjonen da Transportøkonomisk institutt (TØI) mandag publiserte en rapport som har kartlagt bruken av elsparkesykler i Oslo.

Sparkesyklene er populære og gjør transporttilbudet i byen større og mer fleksibelt for byens innbyggere. Men elsparkesyklene har også fått kritikk fra mange hold. Bruken fører til mange skader, noe som øker presset på legevaktene og kostnadene for fellesskapet. Elsparkesyklene er regulert som sykler, og kan derfor brukes på fortauet, noe som gjør livet utrygt for fotgjengere. De er også blitt kritisert for å forsøple byen, ettersom de kastes fra broer og hensettes slik at de står i veien for andre trafikanter – også syns- og bevegelseshemmede. Til slutt er de blitt beskyldt for å være lite klimavennlige, fordi levetiden på sparkesyklene og batteriene er så kort.

Les hele saken med abonnement