Skoleinnsats

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Lærere og lektorer reagerer på at elevenes innsats ikke kan telle med når karakterer i enkeltfag skal settes. Et rundskriv fra Utdanningsdirektoratet innskjerper at hverken innsats eller forutsetninger skal trekkes inn i karaktersettingen. Det forstås slik at bare pøver skal gjelde.

Skolen har delvis misforstått, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen til Aftenposten i går. Regelverket tolkes for firkantet.

For oss virker det meningsløst at innsats ikke skal kunne telle med når karakterer settes i fag som norsk muntlig, samfunnsfag og kroppsøving. «En kan ikke la det telle når en elev snakker på innpust og utpust», og «man kan ikke premiere elever som liker å høre stemmen sin», sier Halvorsen.

Selvsagt ikke. Men man trenger ikke noe rundskriv fra Utdanningsdirektoratet for å få slått fast det.

Dyktige lærere vil selv være i stand til å skjelne mellom fagrelevant innsats og munndiaré. Detaljstyringen fra Utdanningsdirektoratet undergraver et av hovedbudskapene fra de siste års skoledebatt: Læreren må gjenreises som selvstendig ressursperson.

Det er mulig noen tolker direktoratets rundskriv for snevert. Det må i så fall forstås på bakgrunn av skolebyråkratenes sterke tro på kartlegginger, prøver, tester og dokumentasjoner.

Fra Skole–Norge kommer klare advarsler: Skolene pålegges nå så mange tester at de ikke får tid til å nyttiggjøre seg resultatene. Det er en advarsel Utdanningsdirektoratet bør lytte til.