Leder

Aftenposten mener: Nødvendig å styrke varslervernet

  • Lederartiklene Skrives Av Aftenpostens Kommentatorgruppe. Den Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen.
Arbeids- og sosialminister, Anniken Hauglie (H), sender fire forslag ut på høring.

Dagens beskyttelse av varslere er ikke god nok. En styrking av lovverk og rutiner knyttet til varslingssaker er nødvendig.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Varsling er å si fra om noe som er kritikkverdig på arbeidsplassen, til noen som har mulighet til å gjøre noe saken. Enkelt i teorien, men det har vist seg vanskelig i praksis.

Politietterforsker Robin Schaefer kjempet mot henleggelse av Monika-saken. Politiledelsen i Bergen tok ham først av saken, deretter ble han ilagt forbud mot å snakke om den.

Et annet ekspempel er den såkalte Unibuss-saken, der tillitsvalgt Jan Erik Skog varslet om kritikkverdige forhold ved bedriftene som driver hovedstadens kollektivtrafikk.

  • Harald Stanghelle om Bergens politikultur:«Vestlendingene fortjener noe bedre»

Stort forbedringspotensial

Sterke enkelthistorier får også støtte av forskningen. En norsk undersøkelse fra 2010 viser at nesten halvparten av norske arbeidstagere lar være å varsle om alvorlige og kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Hver tiende varsler rammes av sanksjoner.

Så er det ikke slik at Norge er det verste landet å varsle i, det finnes land der varsling ikke bare en karrieremessig utfording, men der også liv og helse settes på spill. Men Norge er heller ikke best i klassen. For eksempel har Nederland opprettet et eget varslerhus for veiledning og beskyttelse.

Nye forslag

Derfor er det gledelig at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) nå sender fire konkrete forslag for å styrke varslervernet ut på høring.

Alle virksomheter med flere enn ti ansatte skal ha egne varslingsrutiner, og myndighetene skal ha taushetsplikt overfor dem som varsler. Innleid arbeidskraft skal også ha eget varslervern. Det skal ryddes i lovverket for å tydeliggjøre og synliggjøre viktigheten av varsling.

I tillegg skal det settes ned et ekspertutvalg som skal gå gjennom hele regelverket.

Reelt innhold

Særlig viktig er forslaget om å opprette systemer og rutiner som beskytter dem som varsler. Mange vegrer seg for å melde fra fordi de er usikre på fremgangsmåten og av frykt for represalier. Det hjelper både arbeidsgiver og arbeidstager at det kommer på plass et klart felles regelverk. Ikke alt som meldes fra på arbeidsplassen, faller tross alt inn under varslingsbegrepet.

Forslagene fra Regjeringen er et viktig skritt på veien for å sikre at innholdet i varslervernet blir reelt.

Interessert i flere lederartikler fra Aftenposten? Her er et utvalg:

Les også

  1. Aftenposten mener: Velgerne lever godt med uklare regjeringsalternativ

  2. Aftenposten mener: Spania har ikke råd til mer handlingslammelse

  3. Aftenposten mener: Drapet på Jo Cox er et angrep på demokratiet

Les mer om

  1. Anniken Hauglie
  2. Varsling
  3. Monika-saken
  4. Siemens