Leder

Partiene bør finne sammen om Syria-flyktninger

  • Aftenposten Redaksjon

afp000865168-4QE2bHsshb.jpg Foto: Uncredited

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Etter at KrF neste uke har avholdt sitt landsmøte, vil det etter alt å dømme være flertall på Stortinget for en kraftig økning i antall syriske kvoteflyktninger Norge tar imot.

Ap, SV, Sp og Venstre har allerede vedtatt at Norge bør ta imot 10.000 kvoteflyktninger fra Syria i år og neste år. Regjeringen stritter imot.

De parlamentariske lederne for partiene på Stortinget har allerede holdt ett møte om saken. Et nytt er på trappene.

Godt tverrpolitisk spor

Det tverrpolitiske sporet er et godt spor. Saken bør løses i Stortinget og på en slik måte at alle partiene kan stille seg bak utfallet.

Krigen i Syria er ekstraordinær. Den fire år gamle konflikten har skapt verdens største flyktningkatastrofe. 12 millioner syrere er drevet på flukt.

Det er lang tradisjon i Norge for at partiene i slike situasjoner finner sammen.

Det tjener borgerlig side svært dårlig om dette, som asylbarnsaken, blir en krangel mellom sentrumspartiene og Frp om innvandring.

Det vil være svært pinlig.

10.000 ikke avgjørende

Det rystende omfanget gjør at godt begrunnede hensyn som normalt skal stå sterkt må telle mindre enn vanlig. Det gjelder hensyn til budsjettbalansen, til den samlede innvandringen til Norge, til bosettingsutfordringer i kommunene. Det bør alle stortingspartiene kunne enes om.

Partiene bør i tillegg kunne enes om at Norge bør hjelpe mer både i Syria, i Syrias naboland og ved å ta flere syriske flyktninger til Norge.

Skal partiene lykkes med å finne frem til en god balanse mellom tiltak ute og hjemme er det viktig at ingen investerer mye politisk prestisje i at antallet flyktninger Norge bør ta imot skal være akkurat 10.000 over to år.

Norge bør øke antallet kvoteflyktninger fra Syria betydelig. Det er, og har lenge vært, vårt syn. Men debatten vi har fått om flyktninger fra Syria kan gi inntrykk av at tallet 10.000 flyktninger i seg selv er avgjørende, at det er der skillet går mellom de snille og de hjerteløse. Tallet er blitt et symbol på medmenneskelighet.

Det er en forenkling som tjener de syriske flyktningene dårlig.

Sprengt kapasitet i naboland

Også de partiene som har fattet vedtak om å motta 10.000 kvoteflyktninger over to år, må nærme seg diskusjonene i Stortinget med en genuin interesse for hvordan Norge kan fase inn økt innsats på en måte som hjelper best mulig.

Statsminister Erna Solberg (H) har rett når hun sier at det i utgangspunktet er mest effektivt å hjelpe flyktninger i Syrias nærområder. Mer penger må til for å gi bedre hjelp til flere flyktninger i og rundt Syria – betydelig mer enn de 750 millioner kronene Norge har bevilget til humanitær hjelp så langt i år.

Samtidig er kapasiteten sprengt i Syrias nærområder. Det gjelder husly, utdanning, vann— og sanitærtjenester og mye mer. Hver tiende innbygger i lille Libanon er nå et syrisk barn på flukt. Libanon er ikke større enn Rogaland fylke.

Mer penger og bedre avlastning

Syrias naboland trenger altså både mer penger og avlastning ved at flere land tar imot flere flyktninger.

Norske kommuner må få mer penger til å bosette flere syrere. Men også kommunene må strekke seg i en ekstraordinær situasjon. Det samme bør de politiske partiene på Stortinget. Det er all grunn til å legge prestisje og partitaktiske hensyn til side.

Et tverrpolitisk forlik bør være innen rekkevidde, både om en kraftig økning av tallet på flyktninger Norge skal ta imot og om en betydelig økning i bevilgningene til flyktninghjelp i Syrias nærområder.

Les også

    Les mer om

    1. Ledelse