Leder

Aftenposten mener: Tvang er uunngåelig i kommunereformen

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) kommer ikke så langt med kommunereform som han ønsket seg, men en fiasko er det ikke.

Jan Tore Sanners (H) kommunereform er blitt erklært en fiasko. Det er den ikke.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Den siste dagen i året går fristen ut for å melde inn frivillige kommunesammenslåinger til departementet. Tallet på norske kommuner vil bli redusert, men frivillighet gir neppe den strukturendringen denne forvaltningsreformen krever. Derfor er det uunngåelig med et innslag av tvangssammenslåinger.

Les også

Mellom 15 og 20 kommuner blir tvangssammenslått

Nettopp tvang har vært smertepunktet i debatten om ny kommunestruktur. Det er, og har lenge vært, overveldende flertall på Stortinget for behovet for en ny kommunestruktur. Når leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum sier at reformen er satt i gang for å løse problemer som ikke finnes, kan han heldigvis ikke regne med veldig bred støtte til sin virkelighetsbeskrivelse. Flertallet ønsker ikke en ny struktur på grunn av en dragning mot selvplaging. Ønsket er begrunnet i behovene til innbyggerne i fremtiden.

Antall kommuner, og den enorme variasjonen i størrelsen på kommuner, har vært problematisert politisk i flere tiår. I takt med at infrastrukturen har utviklet seg, har tidligere fjerne naboer kommet nærmere. Bo- og arbeidsmarkeder har glidd over i hverandre på tvers av kommunegrenser. En aldrende befolkning krever mer omfattende og avansert eldreomsorg. De svakeste blant oss, som pasienter innen psykiatri, rus og barnevern, har krav på mer og bedre oppfølging. Størst er ikke automatisk best, men kommuner kan bli for små. Hvis generalistkommunen skal ha noen mening, kan ikke forskjellene i størrelse og muligheter for å løse oppgavene være for store. Småkommunetilskudd løser ikke de utfordringene. Mange små kommuner opplever at folketallet synker og det er selvsagt at politikerne søker å svare på konsekvensene av at forskjellene mellom kommunene øker.

Les også

Norges rikeste kommuner sier nei til Regjeringens kommunereform

Jan Tore Sanners (H) kommunereform er blitt erklært en fiasko av opposisjonen. Det er den ikke, selv om alle tilhengere av en reform hadde håpet på større endringer enn de det nå ligger an til. Arbeidet med å tilpasse kommunekartet til oppgavene kommunene faktisk skal løse må fortsette etter at selve reformen er ferdig. Reformarbeidet har dessuten satt i gang diskusjoner i kommunenen som handler om fremtiden og mulighetene for å løse vesentlige oppgaver for innbyggerne.

Det er vanskelig å tro på at en eventuell Arbeiderparti-regjering vil reversere reformen, selv om Senterpartiet er med. Til det er det enighet om for mange av hovedtrekkene i den. I den enigheten lå det lenge en bred erkjennelse av at man vanskelig ville komme utenom noen innslag av tvang. Skulle det ende på det beskjedne nivået vi nå aner, bør det være til å leve med.

Les mer om

  1. Kommunereform
  2. Kommunesammenslåing
  3. Regjeringen
  4. Jan Tore Sanner
  5. Trygve Slagsvold Vedum