Leder

Aftenposten mener: På høy tid med ny plan for Oslos små hus

På Økern skal det bygges høyt. På Risløkka og Refstad rett ved skal småhuspreget bevares. Foto: Stein J. Bjørge

Fortettingen er kommet for å fortsette. Men den kan bli bedre.

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Byrådet vil bygge mindre tett i Oslos småhusområder.

Den såkalte småhusplanen skal oppdateres. Det er en reguleringsplan for rundt 30.000 villaeiendommer, rekkehus og andre småhus i ytre by. De rødgrønne vil ha strengere regler for hvor mange prosent av en tomt som kan utnyttes. Formålet er å bevare grønne områder og naturlige kvaliteter.

Småhusplanen ble først vedtatt i 1997. Hele tiden har den vært en merkelig hybrid. Hensikten er å sikre at småhusområder ikke bygges ned av blokker. Samtidig er planen ingen verneplan. Den har åpnet for at mange av Oslos eplehager er blitt bebygget med både fire og fem eneboliger på en tomt der det før sto én.

Planen er revidert flere ganger, og det er all grunn til gjøre det igjen nå. Ikke først og fremst for å verne villaeiere mot fortetting i eget nabolag, men for å få utviklingen til å skje mer hensiktsmessig.

I utgangspunktet sier planen at det eneste som er lov til å bygge, er mer av det samme, bare litt tettere. Men nabolagene endres likevel.

Behovet for offentlige grøntområder vokser når hagene blir mindre. En ny småhusplan bør åpne for å se flere tomter i sammenheng. Myndighetene må også sikre at barn og voksnes behov for grøntområder ivaretas utover de små hageflekkene rundt nyoppsatte hus.

Fleksibiliteten i hva som kan bygges, bør også revurderes. Rigide krav om parkeringsplasser og hageflekk for hver enkelt bolig er ikke alltid hensiktsmessig. Småhusplanen gir for eksempel liten mulighet til å bygge hagebyer eller tett småhusbebyggelse som på Rodeløkka og Kampen.

Høyre, Venstre, SV og etter hvert MDG har tradisjonelt dannet det politiske kompromisset om å begrense fortettingen i disse områdene.

Arbeiderpartiet har tidligere villet åpne for større utnyttelse av villaområder. Nå har også Ap fulgt etter i restriktiv retning. Antagelig er det en erkjennelse av at Oslos boligbehov neppe løses ved å bygge ned villaområder.

Samtidig er det et paradoks at småhusplanen ved alle korsveier de siste 20 årene er blitt endret i retning av mer vern. Både i 2006, 2013 og nå vil flertallet ha strengere regler for bygging. Boligprisveksten har bidratt til langt mer fortetting i disse områdene enn politikerne så for seg for få år siden. Det er et argument for innstramming. Men prisene forteller også noe om hvor attraktive disse områdene er. Ikke minst for de barnefamiliene Oslo gjerne vil ha boende.

Det er viktig at også småhusområdene utvikles og utnyttes. Eplehageutbygging gjør at det også bygges nye småhus i en by som vokser. Fortettingen bør fortsette, men mer skjønnsomt og med nødvendige justeringer.

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Politikk
  3. Oslo