Katten ut av sekken

FORSVARSMINISTER Grete Faremos redegjørelse for Stortingets utenriks- og forsvarskomité i går var preget av unnvikende manøvrer og få direkte svar på de mange spørsmålene komiteen stilte om kampflykjøpet.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Men i aller siste sekvens av Faremos deltagelse slapp en av hennes bisittere fra Forsvarsdepartementet, avdelingsdirektør Frede Hermansen, katten ut av sekken. Det amerikanske F-35 (JSF) var ikke billigere enn den svenske Gripen. Anslaget fra produsenten Lockheed Martin på 18 milliarder kroner for 48 fly ga et «ufullstendig bilde». Det var en «inngangsverdi i en kostnadsmodell». Prisen var egentlig 31 milliarder kroner. Mens svenskenes tilbud, statsgarantert, var 20 milliarder.

DET BETYR at statsminister Jens Stoltenberg og daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen må ha snakket mot bedre vitende da de 20. november 2008 hevdet at «JSF var billigst og best». Påstanden best kan de muligens ha rett i. Men ikke billigst.

Senere førte Regjeringen Stortinget bak lyset i Stortingsproposisjon nr. 36 (2008–2009) Nye kampfly til Forsvaret. Det er verdt å sitere fra proposisjonen: «Pristilbudet fra Lockheed Martin for JSF var vesentlig lavere enn tilbudet fra SAAB på Gripen NG med sammenlignbar konfigurasjon.» Stortinget har fått noe å granske.

DET ER GRUNN TIL Å takke Hermansen for at han, to år og åtte måneder etter valget av JSF, endelig forteller sannheten om prisen. Mysteriet er løst. Det ville vært enda bedre om Faremo også klargjorde det FD tidligere har innrømmet overfor Stortinget, at de 18 milliardene ikke var et bindende tilbud, men et anslag.

Stortinget har fått noen riktige opplysninger i det videre arbeidet med kampflykjøpet, selv om forsvarsministeren ikke finner det formålstjenlig å informere om det finnes nye anslag for levetidskostnader, utover de 145 milliarder kroner som står i proposisjonen. Vi har forståelse for at hun ikke vet. Selv om F-35-programmet nå er restrukturert og Faremo har sterkt håp om at det betyr at kostnader, tekniske utfordringer og leveringstidspunkt er under kontroll, er det fortsatt mange usikkerhetsmomenter.

I TILLEGG kommer at FD ikke vet hvor de nye kampflyene skal lokaliseres, og hvordan Luftforsvaret skal organiseres i årene fremover. Det vil også koste. Men et forhold ble klargjort i høringen: Norge har ikke hastverk med å kjøpe fire treningsfly i 2016. Våre partnerland krever ikke det. Utsett den beslutningen. Hele kampflykjøpet må ses i sammenheng. Det kan skje til neste år.