Leder

Aftenposten mener: Tenke globalt, handle lokalt

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Tenke globalt, handle lokalt.

Slagordet stammer fra den gangen Gro Harlem Brundtland deltok i det store verdensmøtet om klima og miljø i Rio i 1992.

I går publiserte FNs klimapanel sin havrapport. Mer enn 100 forskerere fra 36 ulike land har basert seg på mer enn 7000 nyere vitenskapelige publikasjoner i arbeidet med rapporten.

Den korte oppsummeringen ser slik ut: Global oppvarming har ført til oppvarming av havet og smelting av is i breer og fjell, på Grønland og polene, noe som i sin tur fører til at havnivået stiger. Det vil få store konsekvenser – også for nordmenn.

Issmeltingen vil ramme fjellrike områder i form av flere ras og andre naturkatastrofer, samt endringer i økosystemer og vanskeligere forhold for ferskvannsarter. Men den vil også ramme kystsamfunnene i form av høyere vannstand, hyppigere stormflo, marine hetebølger, surere vann med mindre oksygen, endrede økosystemer i havet, ødelagte fiskebestander og vanskeligere forhold for oppdrettsnæringen, bare for å nevne noe.

Hvor alvorlige konsekvensene blir, avhenger av i hvor stor grad en lykkes i å bremse den globale oppvarmingen. Parisavtalen tok sikte på 1,5 til 2 grader. Nå styrer vi stødig mot 2,5 til 3 grader.

Botemiddelet er kjent. Store, raske kutt som vil gjøre vondt for mange. Debatten om utfasing av norsk petroleumsvirksomhet er ett eksempel på det. Men for Norges del er det grønne skiftet også en stor mulighet.

Mandag erkjente statsminister Erna Solberg behovet for både internasjonalt samarbeid og nasjonal næringsutvikling da hun talte til klimatoppmøtet i FN. «Vi oppfordrer alle til å være med og akselerere sentrale havbaserte klimatiltak», sa hun og delte ut en rapport der det slås fast at havvind har potensial til å dekke hele klodens energibehov innen 2050. En helt fersk Menon-rapport bekrefter at det ligger et betydelig potensial for å skape nye verdier og arbeidsplasser innen havvind.

For Equinor kommer ikke dette som noen nyhet. Bare siden i sommer har konsernet landet en avtale om å bygge ut en stor havvindpark utenfor kysten av New York, en kontrakt på verdens største havvindpark i Storbritannia, og en samarbeidsavtale med det statlige, kinesiske energiselskapet China Power International Holding.

Næringen etterlyser imidlertid en tydelig statlig visjon og investeringsvennlige rammevilkår. Er det dette statsministeren legger opp til nå, vil det i så fall være et godt svar på Brundtlands snart 30 år gamle oppfordring:

Tenke globalt, handle lokalt.

Les hele saken med abonnement