Leder

Aftenposten mener: Kommunene må beskytte sine innbyggere bedre

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

74 norske kommuner hadde ikke en fungerende plan for smittevern tre uker før koronapandemien rammet Norge.

Det ble den forstemmende fasiten da Helsedirektoratet 31. januar – samme dag som Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte spredningen av koronaviruset for en pandemi – påla fylkesmennene å kartlegge kommunenes smittevernberedskap.

Til en del av kommunenes forsvar kan en si at de hadde en smittevernplan før kommunesammenslåingene og hadde bare ikke kommet så langt at de hadde laget nye da koronapandemien kom. Formildende omstendigheter, ja vel, men åpenbart ikke godt nok.

Det er nemlig ikke frivillig for kommunene å holde seg med oppdaterte smittevernplaner. De er pålagt å gjøre det i smittevernloven.

Hvorfor kommunene skal bruke tid og krefter på smittevernplaner, blir åpenbart i en situasjon som den mange kommuner er i akkurat nå. Men smittevernplanene er ikke forbeholdt pandemier. De er ment å ivareta innbyggernes helse hver eneste dag, hele året.

Et forholdsvis ferskt eksempel er fra Askøy i fjor sommer, da den lokale legevakten en natt fyltes raskt opp av innbyggere med feber, oppkast og diaré. De neste dagene og ukene ble flere tusen smittet av campylobacter-bakterien, som viste seg å stamme fra et lokalt vannverk.

For to år siden ble mer enn 40 personer hentet ned fra Hardangerfjellet med en svært smittsom og alvorlig noroinfeksjon.

Oppdaterte smittevernplaner er helt avgjørende for å ivareta innbyggernes sikkerhet og helse på både kort og lang sikt. Kommuner som ikke har en fungerende smittevernplan, bryter derfor ikke bare loven, de svikter også i det daglige arbeidet med å beskytte sine innbyggere.

Men også fylkesmennene må tåle kritikk i denne saken.

Fylkesmennene er tilsynsmyndighet og har ansvaret for å kontrollere at kommunene følger smittevernloven. Når undersøkelsen avdekker at Tromsø kommune ikke har oppdatert sitt planverk på 17 år, avdekker den samtidig at fylkesmannen i Troms og Finnmark har hatt et for slapt kontrollregime. Det samme gjelder fylkesmannen i Nordland, der mer enn halvparten av kommunene manglet et velfungerende planverk.

Koronapandemien har formodentlig vært en vekker. Nå må kommunene og fylkesmennene få på plass rutiner som sikrer smittevernet i fremtiden.

Les hele saken med abonnement