Leder

Aftenposten mener: Blir fint å dra på hytta igjen, særlig uten scooterstøy

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.
Nyhetsbrev Har du lest Trine Eilertsens personlige nyhetsbrev?

Flere kan få tillatelse til å kjøre snøscooter til hytta. Det er resultatet etter at det på Stortinget er oppstått en overraskende og beklagelig scooterallianse mellom Sp, Frp og Ap.

Sp og Frp har lenge ivret for liberalisering av snøscooterbruken. Det nye er at de to partiene har fått med seg Ap – samtidig som Frp ikke lenger er bundet av noe regjeringssamarbeid. Regjeringen kan dermed stemmes ned – og motorstøyen i fjellet økes.

Etter gjeldende regelverk kan kommunene tillate scootertransport til hytter som ligger mer enn 2,5 kilometer unna brøytet bilvei. Det er en fornuftig unntaksbestemmelse fra det generelle forbudet mot motorferdsel i utmark. Folk med avsidesliggende hytter må kunne bestille bagasjetransport fra fastboende med scooter.

Noen kommuner har praktisert 2,5-kilometersregelen med en viss omtrentlighet, men har fått innskjerpende brev fra fylkesmennene om hvordan grensen skal håndheves. Sps Sandra Borch reagerte kraftig da hun skjønte at noen hyttefolk i Salangen for første gang hadde fått avslag på søknad om scooterbruk.

Borch er redd for at eldre og barnefamilier ikke skal få brukt hytta. Hun bemerker at Norge er et stort og kupert land, og at turen fra bilen til hytta «ofte er mer enn 2,5 kilometer i praksis».

Det er ingen uenighet om at Norge er stort, men 2,5 kilometer er like kort i et stort land som i et lite land. Og selv om kommunene selv vet best om sitt eget fjellterreng, er det ikke urimelig at et statlig regelverk sikrer noenlunde lik praksis landet rundt. Senest i juni i fjor presiserte daværende miljøvernminister Ola Elvestuen for Stortinget at det ikke er luftlinjen, men den reelle avstanden til hytta som skal legges til grunn for tillatelser.

Av alle tenkelige problemstillinger denne påsken må motorstøy i fjellheimen være blant de minst relevante. Men det kommer vintre etter denne, og da vil nettopp behovet for ro og stillhet være av tingene som trekker folk til fjells.

I Finnmark og Nord-Troms gjelder egne og mer liberale regler for scooterkjøring. Men landet rundt er det grunn til å tro at hytte- og friluftsfolk flest ønsker fortsatt strenge regler og streng praksis for scooterbruk.

Jo flere scootere, desto mer støy. Det er dårlig nytt for friluftslivet om kommuner begynner å tillate scooterkjøring til hytter bare noen hundre meter fra brøytet vei.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Norge
  3. Fjell
  4. Friluftsliv