Aftenposten mener: Svært alvorlig situasjon for domstolene

Riksrevisor Per-Kristian Foss er ikke nådig om tilstanden i landets domstoler.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det har vært tilløp til debatt om Riksrevisjonens rolle, mandat og utførelse flere ganger.

Embetet, som gjerne besettes av ekspolitikere, er blitt beskyldt for å være en målefiksert overdommer for politiske beslutninger. Kritikken har vært fremført blant annet av tidligere statsråder som Kristin Clemet og Liv Signe Navarsete.

Utvilsomt finnes det rapporter fra Riksrevisjonen som kan betegnes som formalistiske. Men Riksrevisjonen kan også spille en sentral rolle i å forbedre forvaltningen i Norge.

De siste årene har revisjonen vært en viktig instans for å komme til bunns i kritikkverdige saker, som byggeskandalen på Stortinget eller det mangelfulle arbeidet med objektsikring etter 22. juli. Det handler om forhold som kan ha stor betydning for enkeltpersoners sikkerhet eller svekke tilliten til landets lovgivende forsamling.

Nå har Riksrevisjonen levert en ny rapport om saksbehandlingen i landets domstoler. Situasjonen er «svært alvorlig», lyder dommen, og det handler i all hovedsak om at rettergangen går for tregt her til lands. Lovgitte frister for hvor lang tid det kan ta før straffesaker og tvistesaker skal behandles, brytes i stor skala. Det kan gå utover personers liv og helse.

Riksrevisjonen peker på mange årsaker til at det er blitt slik. Noe handler om hvordan domstolene selv organiserer seg, noe om at de sannsynligvis har for små ressurser. Det sistnevnte punktet er også en indirekte kritikk av regjeringen. Det såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet er besluttet innført også i domstolene, til tross for at det er en relativt godt dokumentert ressursmangel mange steder.

Den manglende muligheten til å omfordele saker mellom domstolene, svak digitalisering og at mindre tingretter er de minst effektive, tyder på at Domstolutvalget er på sporet av noe når de foreslår å redusere antall tingretter betraktelig. Det ser dessverre ut til å være en ganske begrenset politisk interesse for å kjempe gjennom en slik strukturendring på nok et felt, til tross for at det handler om viktige størrelser som rettssikkerhet, liv og helse.

Det tilhører sjeldenhetene at Riksrevisjonen tar i bruk øverste alvorlighetsgrad i sin kritikk, slik de nå har gjort. Sist var i objektsikringssaken.

Om det i det hele tatt skal være noen vits å holde seg med noen riksrevisjon her til lands, må denne revisjonen få politiske konsekvenser.