Leder

Aftenposten mener: #metoo er avgjørende viktig

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
#metoo har utløst demonstrasjonstog, som her fra Hollywood.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

#metoo har vist eksempler på overgrep, overtramp, kulturproblemer og bagatellisering som gjør sterkt inntrykk. Kanskje har vi for lenge lullet oss inn i tanken om at alt nok var verre før, og at problemet er blitt marginalt i de fleste bransjer nå. Det skulle jo være en av de mange gevinstene ved likestilling.

Det gjelder nok, men #metoo har demonstrert at vi ikke er kommet så langt som mange av oss trodde.

Opprop:

#nårmusikkenstilner

#visyngerut

#stilleforopptak

#metoo angår for mange

Oppropene har vist at for mange kvinner utsettes for grov kriminalitet, overtramp og ukultur i norsk arbeidsliv. De har vist at for mange kvinner lever med uro for at varsling kan fungere som en karrièrestopper. For mange kvinner opplever at kolleger ikke bidrar med å si fra, slå ned på dårlig adferd, eller å forsvare dem mot trakassering.

På langt nær alle kvinner opplever dette. Men for mange kvinner opplever det.

For hver trakasseringsepisode som forblir ukommentert, eller som ikke utløser varsling, utvides rommet for å fortsette med det. For hver gang en kvinne opplever at kolleger ikke reagerer hvis hun utsettes for nedverdigende kommentarer, bygges en kultur for at den slags omgangsform er innenfor.

Derfor er det viktig at #metoo blir alles kamp, ikke bare en kamp for dem som forteller historier i oppropene. Styrken til oppropene er nettopp at de kvinnene som har opplevd trakassering av ulik grad, støttes av alle dem som ikke har opplevd det.

Arbeidsmiljøloven er klar

Arbeidsmiljøloven er krystallklar på leders og arbeidsgivers ansvar når medarbeidere, faste, midlertidige og frilansere, opplever ting som kan kategoriseres som trakassering eller mobbing. I store deler av arbeidslivet er ikke kjennskapen til arbeidsgivers ansvar eller arbeidstagers rettigheter på dette området god nok. Det må enhver arbeidsgiver ha plikt til å bekjentgjøre, også for midlertidig ansatte.

Men selv om lover, regler og etiske kjøreregler er etablert og kjent, vil det komme nye tilfeller av trakassering. Derfor må endringene skje på flere arenaer.

Må jobbe bredt

Kjønnsbalanse i alle former for maktkonstellasjoner er avgjørende. Flere bransjer må jobbe mer systematisk med balansen.

Tydelige etiske retningslinjer og varslingsrutiner må bli en selvfølge og gjerne et pålegg, både i form av sin eksistens og i form av orientering til nyansatte, vikarer, frilansere og ordinære ansatte.

Hvert enkelt av #metoo-oppropene som kommer, har egenverdi fordi de bidrar til å vise bredden og dybden av problemet. For hvert opprop blir det vanskeligere å føyse det bort som et problem i enkeltbransjer. #metoo er en problembeskrivelse, nå må debatten om tiltakene komme. Ordskiftet må handle om tiltak, rutiner og holdninger. Historiene må frem, kriminelle forhold bør anmeldes og ukultur må nedkjempes.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Leder
  3. Arbeidsliv