Leder

Aftenposten mener: Tidlig innsats må bli mer konkret

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Jan Tore Sanner (H), kunnskaps- og integreringsminister, vil utarbeide en ny stortingsmelding for å løfte de elevene med svakest utgangspunkt. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Jan Tore Sanner (H) avslørte fredag det han ønsker skal bli hans fotavtrykk som kunnskapsminister. I løpet av neste år kommer det en ny stortingsmelding om hvordan elever med svakest utgangspunkt skal løftes.

Blekket har knapt rukket å tørke fra den forrige stortingsmeldingen om tidlig innsats i skolen. Stortinget stemte for eksempel nettopp for at skolen har en plikt til å gi tilbud om intensiv opplæring til elever på 1.–4. trinn.

Den kommende stortingsmeldingen skal inkludere kunnskap fra forrige melding, Nordahl-utvalget, som har sett på spesialundervisning, Stoltenberg-utvalget, som ser på kjønnsforskjeller i skolen, samt en evaluering av seksårig skolestart.

Ullent

Meldingen om sosial utjevning i skole og barnehage kastes inn i en sektor i omveltning.

For det første skal alle læreplanene fornyes i den store og ambisiøse fagfornyelsen.

I tillegg foregår det en parallell debatt om hvem som skal bestemme i skolen. Opposisjonens forslag om tillitsreform tar for eksempel sikte på å flytte mer ansvar fra skoleeiere til lærere.

Så er det et tredje parallelt løp, som alle kunnskapsministre sliter med: Hvordan man skal løfte de svakeste elevene i skolen. Standardsvaret er som regel «tidlig innsats», men hva det innebærer, har vært ullent.

  • Politikerne snakker om tidlig innsats. Denne erfarne læreren mener det handler om én ting: – Det er enkel matematikk

Tre områder

Sektoren skal få lov til å koste på seg et sukk over nok en melding, basert på enda flere utvalg. Skolen ser ut til alltid å være gjenstand for omveltninger av reformkåte politikere som skal redde samfunnet med en stortingsmelding.

Sanner er likevel inne på noe riktig. Tidlig innsats er noe man har balet med i lang tid. For lenge var begrepet synonymt med flere lærere til de minste. Nå er lærernormen på plass, sammen med innsikten i at kvantitet alene ikke løfter de svake elevene.

Det er identifisert særlig tre konkrete områder hvor skoen trykker: Overgang fra barnehage og det første skoleåret, spesialundervisning og kjønnsforskjeller.

Kan bli viktig

Tiltak på disse områdene vil overlappe hverandre. En koordinering av innsats og tiltak på disse områdene, er klokt. Det er også positivt hvis meldingen klarer å se verdien av å knytte flere yrkesgrupper til skolen.

Å tro at barnehage og skole skal klare å korrigere for all ulikhet i samfunnet, er lite realistisk.

Det som vil gjøre stortingsmeldingen relevant, er om den klarer å konkretisere tidlig innsats. Gjør den det, vil det kunne bli et interessant, og i beste fall et viktig, kapittel for norsk skole.

Les mer om

  1. Leder
  2. Skole
  3. Skole og utdanning