Leder

Aftenposten mener: Oslo trenger et mangfold av arbeidsplasser

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) møter krav om utflytting av statlige arbeidsplasser.

Denne uken har ordførere på Vestlandet krevd at Oslo må gi fra seg statlige arbeidsplasser i stor skala.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Årsaken er planene om å slå sammen fylkene Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane til én region.

Stortingsflertallet har allerede vedtatt at statlige arbeidsplasser skal flyttes ut av Oslo i tilknytning til kommunereformen.

Nøyaktig hvilke og hvor mange arbeidsplasser som skal flyttes, blir først klart i løpet av høsten.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) reagerer som vi bør forvente av en byrådsleder for Oslo, og han har rett i at også hovedstaden har behov for arbeidsplasser. Han har nok også rett i at noen av utspillene fra vestlandsordførerne vitner om manglende forståelse for Oslos særlige utfordringer.

Men Oslo som hovedstad er tjent med å skjønne hvor kravet kommer fra, og hvorfor det har politisk klangbunn. Både ordføreren i Oslo og ordførerne på Vestlandet overvurderer imidlertid betydningen av de statlige arbeidsplassene, på hver sin måte.

Varierte erfaringer

Evalueringen av utflyttingen av åtte statlige tilsyn fra 2003 tilsier at effekten for regional vekst er begrenset. De statlige arbeidsplassene i seg selv skaper ikke nye arbeidsplasser, men de gjør arbeidsmarkedet mer interessant i områder med ensrettet arbeidstilbud.

Evalueringen bekreftet at de ansatte var misfornøyde med flyttingen, noe som ikke kan overraske noen. De fikk imidlertid overgangsordninger som var så gode at det i seg selv blir et argument mot nye utflyttinger. Det blir for dyrt.

De utflyttede tilsynenes evne til å rekruttere ny kompetanse, og komme i normal drift raskt, varierte. Evalueringen av tilsynsprosessen bekrefter at statlige arbeidsplasser må etableres nær forsknings- og universitetsmiljøer. De bør ikke brukes som et rent distriktspolitisk virkemiddel.

Les også: Komiker gir bort Vestlandet på finn.no

Må konkurrere

Vestlandsordførerne har for stor tro på betydningen av statlige arbeidsplasser for sysselsettingen. Statlige kompetansearbeidsplasser bør etablerer nær de store universitetsbyene, der de i antall uansett ikke betyr så mye. Men de kan bety mye for mangfold i arbeidsmarkedet.

De statlige kompetansearbeidsplassene er heller ikke de som skal løse Raymond Johansens sysselsettingsproblemer i Oslo. Det er langt viktigere for ham å få fart på etableringen av nye, små bedrifter.

Presset på Oslo øker

Presset på innflytterbyen Oslo øker. Det bør ikke være et problem at noe av presset dempes gjennom at andre byregioner vokser, og tiltrekker seg kompetanse som ellers ville reist til Oslo.

Hovedregelen bør være at nye statlige arbeidsplasser etableres utenfor Oslo. Hvorvidt det er fornuftig å flytte noen av de eksisterende statlige arbeidsplassene avhenger av hvilke de er og hvor de er tenkt flyttet.

  • Interessert i flere meninger? Denne har engasjert lesere stort: Barbie ut av Afrika

Les mer om

  1. Kommunereform
  2. Regjeringen