Leder

Aftenposten mener: Avklaring om russisk asylpraksis nødvendig

  • Lederartiklene Skrives Av Aftenpostens Kommentatorer. Gruppen Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen.
OPT_tacff694_doc6o2cc47s7x3vp4j0ooi-9KohkETXBs.jpg
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Norske myndigheter har startet en omstridt uttransportering av asylsøkere over Storskog til Russland. Utsendelsene må følges tett slik at vi får størst mulig visshet om at de er i tråd med Stortingets intensjoner, og at de ikke er i strid med internasjonale konvensjoner.

Det ble tidlig klart at mange av asylsøkerne som i høst kom til Norge over Storskog, åpenbart ikke hadde krav på beskyttelse. Rask retur av disse er en riktig prioritering. Tilbakesendelse er viktig både for å beskytte asylinstituttet og for å sende tydelige signaler til andre som kan tenke på å ta seg til Norge via den arktiske ruten selv om de ikke har beskyttelsesbehov.

Ingen felles politikk

Dette er det da også bred politisk enighet om. Spørsmålet er om Norge likevel risikerer å sende ut personer som har krav på beskyttelse her i landet.

Utgangspunktet for Regjeringen er at Russland er et trygt land å sende asylsøkere til. Dette bekreftet innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) da hun ble hurtiginnkalt til Stortinget tirsdag kveld.

  • Vil du vite mer om hvordan Listhaug begrunner utsendelsene? Les vår nyhetsartikkel:
Les også

Listhaug vil ikke stanse utsendelse til Russland

Europa har ingen felles eller samordnet asyl— og flyktningpolitikk. Det som finnes av avtaleverk er i ferd med å rakne. EU-kommisjonen ønsker ifølge Financial Times å skrote Dublin-avtalen som går ut på at asylsøkere skal søke om asyl i det første europeiske landet de kommer til. Ordningen har kollapset under vekten av flyktningkrisen.

Den ene regjeringen etter den andre har derfor innført restriksjoner og tiltak for i det minste å få kontroll over tilstrømningen til eget land. Mangelen på en koordinert håndtering på europeisk nivå er dypt beklagelig, men slik er den virkeligheten også norske myndigheter må forholde seg til. Retur til tredjeland er nødvendig.

Store svakheter i Russland

Men Russland er ikke et uproblematisk land i denne sammenheng. I en rapport fra november i fjor dokumenterer UDI store svakheter ved det russiske asylsystemet. Landet er flere ganger dømt i Den europeiske menneskerettsdomstolen. Korrupsjon er utbredt. Domstolene styres politisk, også i asylsaker.

Russland har ikke et fungerende asylsystem, ifølge FNs høykommissær for flyktninger. Europasjef Vincent Cochetel mener det er uansvarlig av Norge å sende asylsøkere tilbake uten at norske myndigheter realitetsbehandler søknadene deres.

FNs høykommissær styrer ikke norsk asyl- og flyktningpolitikk. Men det er verdt å minne om den store vekt norske regjeringer alltid legger på høykommissærens holdninger hver gang uttalelsene handler om andre forhold enn norske.

Legger for liten vekt på forskjeller

Regjeringen vil returnere personer som både har oppholdt seg lenge i Russland og har oppholdstillatelse der, og personer som bare har visum som sikret dem gjennomreise.

Situasjonen for den andre gruppen er langt mer usikker og utrygg enn for den første. Slik returpraksisen nå tegner til å bli, så legger Regjeringen for liten vekt på forskjellene mellom disse gruppene.

Norske myndigheter må i det minste intensivere arbeidet for å bringe på det rene hvordan returnerte asylsøkere blir mottatt og behandlet i Russland og hvordan deres rettssikkerhet blir ivaretatt. Særlig gjelder dette syrere.

Dette kan ikke være noen umulig oppgave for utenrikstjenesten. Den tvil og uvisshet som i dag hersker om det som skjer på russisk side, er i seg selv et betydelig problem når en forsvarlig returpraksis skal utarbeides.

Les også

  1. Venstre vil ha omkamp om asylinstruks

Les mer om

  1. Ledelse