Leder

Aftenposten mener: Fornuftig å prioritere jernbanetunnel

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.

De fire borgerlige partilederne presenterte sin enighet på Oslo S torsdag. Også samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen (bak) fikk være med. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Det er riktig å bygge ut senteret av transportnettet først.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Med nær 1000 milliarder kroner til rådighet får man en del vei og jernbane, selv i Norge. Regjeringens kommunikasjonsstrategi gjør det likevel vanskelig å få oversikt over helheten i Nasjonal Transportplan frem til 2032.

Sluttresultatet legges frem først i april. Men bildet later til å være at Regjeringen legger opp til en betydelig økt pengebruk på samferdsel, på grunn av løfter om penger til prosjekter som tidligere kun har vært på planleggingsstadiet.

Dreies mot tog

Ved å legge pressekonferansen til Oslo S ønsket de borgerlige partiene å signalisere at satsingen dreies mer mot tog. Det stemmer til en viss grad. E16 fra Bergen til Stanghelle og E18 fra Vinterbro til Østfold er eksempler på store veiprosjekter som nå blir realisert tidligere enn ventet.

Samtidig må vi vente på den ytre delen av togsystemet Intercity, som skal sikre bedre og mer effektiv jernbanetrafikk på Østlandet. Det er også verdt å minne om at prioriteringene kan endres hvert fjerde år, slik at det kun er de første prosjektene i planen som nå kan anses helt sikre.

Like fullt er det verdt å berømme de borgerlige partiene for å ha satt av penger til minst én ny togtunnel gjennom Oslo. Det er en svært fornuftig prioritering som vil gjøre avviklingen av togtrafikken i det sentrale østlandsområdet langt bedre. Det er også en forutsetning for å få mest mulig effekt av den ytre InterCity-utbyggingen når den står ferdig.

I motsetning til en rekke av de øvrige prosjektene som er prioritert, er ny jernbanetunnel også beregnet til å være samfunnsøkonomisk lønnsom. Investeringen vil komme svært mange mennesker til gode.

  • En billion til nasjonal transportplan: Forvirret av alle de ulike prosjektene? Her får du den fulle oversikten.

En viktigere del av løsningen

I byene og deres omegn fremstår kollektivtrafikk som en stadig viktigere del av løsningen for befolkningens transportbehov. Fra Rådhuset i Oslo er det et håp om at staten også skal finansiere mer av den planlagte sentrumstunnelen for T-banen, som også er sårt tiltrengt.

Samarbeidspartiene vil formodentlig presentere en pakke for kollektivtrafikk i storbyene i neste uke, der spørsmålet nok vil bli besvart. Det finnes gode argumenter for å øke andelen staten skal betale fra dagens 50 prosent, men det viktigste er at tunnel for både T-bane og tog blir realisert så snart som mulig.

Det er også en fornuftig prioritering å bygge tunnelen før de planlagte utvidelsene av togkapasiteten til Lillehammer, Halden og Skien. Selv om misnøyen disse stedene er forståelig, vil det for togtrafikken samlet gi større nytte å øke kapasiteten sentralt i transportsystemet først.

Les mer om

  1. InterCity
  2. Nasjonal Transportplan
  3. Tog