Aftenposten mener: Gode ledere samler folk med ord

Statsminister Erna Solberg (H) bruker nyttårstalene til å samle folk med ord.

Ikke alle ledere er like bevisst bruken av ord som kong Harald og statsminister Erna Solberg (H).

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Både kong Harald og statsminister Erna Solberg (H) brukte sine nyttårstaler til å snakke om inkludering og verdien av den enkeltes initiativ. Kongen minner om at vi som skal bo sammen i Norge har godt av å kjenne til verdier, de historiske referansene og de religiøse tradisjonene som har gjort Norge til landet vi kjenner. Kong Harald viser til det som burde være åpenbart, at vi lettere åpner oss for andres erfaringer og historiske referanser når vi kjenner våre egne. Kongen bruker ikke referansene til det norske for å skape avstand til alt som ikke måtte være det. Kong Harald bruker et inkluderende språk.

Kong Harald bruker nyttårstalene til å samle folk med ord.
Les også

H.M. Kongens nyttårstale 2016

Statsminister Erna Solberg minnet i sin tale om at politikerne kan legge til rette for alt fra gründervirksomhet til å forby diskriminering, men at gjennomføringen må skje hos den enkelte. Det er i hver enkelt av oss at beslutningene tas: Skal jeg starte min egen bedrift? Skal jeg forske på noe som bringer verden fremover? Skal jeg hilse hyggelig på den kvinnelige, somaliske bussjåføren når jeg treffer henne?

Solberg får frem et viktig skille mellom politikk og handling. Hun, som introduserte ordet «hverdagsintegrering», viser også at politikerens valg av tema og ordbruk har stor betydning. Solberg viste til kong Haralds inkluderende tale tidligere i høst. Gjennom sine ord markerte han en åpenhet overfor mennesker som vi burde ta som en selvfølge, men som styrkes av at akkurat han sier akkurat det han sier.

Les også

Si ;Ds julekalender 2016

Hvis positiv ordbruk har betydning, må negativ eller ubetenksom ordbruk nødvendigvis også ha det. I diskusjonen om politikeres retorikk i møtet med innvandring, er det relevant å trekke frem hvordan valg av ord og sammenligninger påvirker holdninger og stemninger. Ikke alle statsrådene i Erna Solbergs regjering har like sterk forståelse for dette som statsministeren selv. Fremfor å understreke at mange nordmenn liker brunost, kjekssjokolade og svinekjøtt og alkohol, som om det er markører på det norske, kan ledere velge å snakke om konkrete utfordringer knyttet til innvandringen, men også om det som samler både nye og gamle nordmenn. Det finnes nok av andre som gjennom enkle generaliseringer jobber for å frem det som skiller.

Statsministerens og Kongens ord veier tyngre enn mange andres. Lederes ord veier tungt. Ledere har et særlig ansvar for å bruke ord som samler, ikke splitter, ikke minst når faren for splittelse er en utfordring.