Leder

Aftenposten mener: Gi oss i dag et rimelig brød

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Dagligvarene blir dyrere dersom det innføres et forbud mot prisdiskriminering.

Det er konklusjonen i en rapport som ble overlevert Nærings- og fiskeridepartementet fredag. Rapporten skal fungere som en del av grunnlaget når en stortingsmelding om konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet skal utformes før sommeren.

Det er nok skuffende for Rema 1000 og Coop, som begge har ønsket seg et forbud, og tilsvarende gledelig for markedslederen Norgesgruppen, som forståelig nok ikke har ønsket det. Med kjedene Kiwi, Meny, Spar, Joker, Nærbutikken og Jacob’s sluker Norgesgruppen stadig større andeler av markedet og kontrollerer nå drøyt 43 prosent.

Rapporten er imidlertid på ingen måte en friskmelding av dagligvarebransjen og heller ingen garanti for at prisdiskrimineringen kan fortsette som før.

Det er godt dokumentert at den norske dagligvarebransjen preges av stor maktkonsentrasjon, begrenset konkurranse og store etableringshindre, og at norske dagligvarekunder møter et utvalg som er både lite og unødvendig dyrt. Ifølge Eurostat er norske priser på mat og drikke klart høyest i Europa.

Diagnosen er stilt, og det ser ikke bra ut. Spørsmålet er hvilken medisin som er mest effektiv når utøyet skal bekjempes.

Den eksisterende konkurranselovgivningen i Norge begrenser allerede anledningen til forskjellsbehandling. Utvalget som står bak den ferske rapporten, mener at konkurranseloven er tilstrekkelig til å sikre tilfredsstillende konkurranse i dagligvaresektoren, og at problemet ligger i måten regelverket håndteres på. Eller måten det ikke håndteres på, for å være mer presis.

Så sent som i 2018 sa Konkurransetilsynet til Aftenposten at det ikke så det som «hensiktsmessig» å kartlegge forskjellene i innkjøpsbetingelser. I dag har tilsynet fått penger, folk og en klar instruks fra departementet om å prioritere dette arbeidet. Det har ført til økt aktivitet, blant annet i form av en stor razzia hos leverandører og kjeder i oktober. Konkurransetilsynet studerer nå funnene for å finne ut om loven er brutt.

Formodentlig vil tilsynet også se på hvordan kjedene bruker sine økonomiske muskler i eiendomsmarkedet for å presse etablerte konkurrenter ut og holde nye, potensielle konkurrenter unna. Og hvordan de samme aktørenes posisjoner og makt i grossistleddet blir en del av forhandlingsgrunnlaget i detaljleddet.

Rapporten i dag endrer ikke all verden. Det viktige er ikke et forbud mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen, men at konkurransen er sunn og kommer kundene til gode.

Da kan et styrket konkurransetilsyn være vel så effektivt som strengere lover.

Les hele saken med abonnement