Leder

Aftenposten mener: Ja til avvæpning av politiet

  • Aftenposten Redaksjon
OPT_tac34d7f_doc6o1ojmxjeaonvwh8oox-0nRl7pavIh.jpg
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Kommende onsdag skal norsk politi igjen være ubevæpnet. Politiet går tilbake til ordningen med våpen plassert i patruljebilene, slik at de raskt kan bevæpne seg hvis situasjonen krever det.

Våpen i kjøretøyene, såkalt fremskutt lagring, er det normale beredskapstiltaket i Norge. Det er bredt politisk flertall for at politifolk ikke skal gå rundt med pistol på hoften i det daglige. Politiet skal ha et sivilt preg.

  • Interessert i reaksjoner på avvæpningen? Les denne:
Les også

Frp: «Skjer det noe nå, hviler ansvaret på POD»

På høy tid

Midlertidig, generell bevæpning er en ordning som er myntet på kortvarige, ekstraordinære situasjoner. Nå har den vart i over 14 måneder.

Det er på høy tid at den opphører. En ordning som skal være midlertidig, mister legitimitet når den varer så lenge.

Politidirektoratet (POD) mener politiinstruksen ikke gir noen hjemmel for bevæpning slik trusselnivået beskrives i dag. POD sa nøyaktig det samme i november, som følge av at Politiets sikkerhetstjeneste hadde nedjustert trusselnivået. Et oppdatert, mindre alvorlig trusselbilde tvang frem avvæpning.

Etter det massive terrorangrepet i Paris slo POD retrett. Bevæpningen skulle likevel fortsette selv om trusselnivået her i Norge var det samme.

Snuoperasjonen viste at Politidirektoratets forhold til hjemmelsgrunnlaget var bemerkelsesverdig fleksibelt. I dag, med Paris-terroren på større avstand, er vurderingen nok en gang at regelverket ikke gir hjemmel for bevæpning.

Kan bli bevæpning igjen

Dersom trusselvurderingen endrer seg, kan det igjen bli aktuelt med midlertidig bevæpning. Men erfaringene gjennom fjoråret frister ikke til gjentagelse.

Politidirektoratets stadige anmodninger om forlengelse, som Justisdepartementet nærmest på autopilot sa ja til, har vært en håndtering med store mangler.

For publikum var det unormale langsomt, men sikkert i ferd med å bli normalt. For politimannskapene, særlig de yngre, er det uheldig at de vender seg til en bevæpning de ifølge regelverket ikke har adgang til.

Økt sikkerhet er omstridt

Justisminister Anders Anundsen (Frp) vil nå nedsette et utvalg som skal vurdere politiets fremtidige bevæpning. Det er fortsatt meget omstridt om politibevæpning gir økt sikkerhet totalt sett. Et slikt utvalgsarbeid må derfor gi støtet til den brede, offentlige debatten dette spørsmålet har krav på.

Les også

  1. Politiet forsøkt fratatt våpen 17 ganger i år

  2. Tvilsom snuoperasjon om politibevæpning | Per Anders Madsen

Les mer om

  1. Ledelse