Leder

Sterk symbolikk

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det er et meget sterkt virkemiddel Sara Azmeh Rasmussen bruker når hun på markeringen av kvinnedagen brenner en hijab. Virkemiddelet er sterkt fordi vi vet at for mange muslimer representerer hijab et tegn på rettroenhet, og slik sett er en del av en religiøs kontekst.

Likevel mener vi Rasmussen gjorde noe viktig og riktig i går. Hun både demonstrerte hvilken rett den kontroversielle ytringen har i vårt samfunn og hvor omstridt hijab er.

Vi er ikke i tvil om at for en del muslimske kvinner representerer hijab en effektiv politisk protest mot et sekulært samfunn man misliker. For like mange representerer den en markering av trosalvor som vi ikke skal kimse av. Men disse kvinnene må ikke se bort fra at hijab for mange er synonymt med en trostvang som i vårt samfunn burde være fremmed. Vi vet dessverre at mange unge muslimske jenter tvinges til å bære hijab i sterk kontrast til den frihet de opplever i sine omgivelser.

Vi velger å tolke Rasmussens hijabbrenning som en protest mot denne formen for tvang. Hennes protest på selve kvinnedagen er også en ubehagelig påminnelse om hvor passive mange kvinneaktivister er i forhold til den undertrykkelse som finnes i en del islamske miljøer. Dessverre ser vi at mange i integreringens navn er passive til mange av de kvinneundertrykkende mekanismer som utøves også i vår tid og i vårt land.

Les mer om

  1. Ledelse