Island trenger gode naboer

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

STATSMINISTER GEIR H. HAARDE frykter at Island er satt fem år tilbake på grunn av den økonomiske krisen. Det er fare for at brutto nasjonalprodukt kommer til å synke med ti prosent neste år. Overført til islendingenes hverdag betyr det at mange risikerer å bli arbeidsledige. Andre kommer til å oppleve at sparepenger og formue går tapt.Haarde sier han er fornøyd etter sine samtaler med de andre nordiske regjeringssjefene i Helsingfors. Statsministermøtet resulterte ikke i konkrete tilsagn om økonomisk bistand, men han understreker at noe slikt heller ikke var ventet. Det viktigste er at alle viste stor forståelse for alvoret i situasjonen, og at de er åpne for å hjelpe Island ut av uføret.

ISLAND HAR BEHOV for å låne seks milliarder dollar for å holde økonomien i gang. Det tilsvarer mer enn 130 000 norske kroner for hver eneste av landets 320 000 innbyggere. En tredjedel kommer til å bli dekket av Det internasjonale pengefondet (IMF). Det gjenstående, det vil si fire milliarder dollar, må skaffes fra andre.Den islandske regjeringen har bedt både den amerikanske og den europeiske sentralbanken om hjelp, samtidig som muligheten holdes åpen for å hente inn midler fra Russland og Japan. Det er naturlig at Island går bredt ut for å sy sammen en redningspakke, men de nordiske naboene har et særlig ansvar for å bidra så det monner. Statsministrene vedtok å nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere nødvendige tiltak. Det er viktig at denne gruppen får en effektiv og ubyråkratisk arbeidsform som sikrer Island klare og raske svar.HARD KRITIKK er blitt reist for Islands manglende kontroll med det kortvarige finanseventyret. Mye av denne kritikken er dessverre på sin plass. Tre banker utgjorde i praksis hele finanssektoren, og deres internasjonale ekspansjon gjorde dem mange ganger større enn den islandske økonomien. Bankenes havari er også en beretning om farene ved at nærheten mellom aktører i politikk og næringsliv gjerne blir altfor tett i et lite samfunn.

NORGE BØR HJELPE til med å bygge opp et bedre system enn det som kom så sørgelig til kort, slik at Island kan gjenopprette tilliten som en seriøs økonomisk samarbeidspartner. På kort sikt er imidlertid det viktigste å hindre et totalt sammenbrudd. Norge har varslet at de lånetilsagn som allerede er gitt, kan bli forlenget og utvidet.Om det blir behov for å gjøre mer for Island, bør Norge være blant de første til å gi en ekstra håndsrekning.